"Unternehmergeist" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Unternehmergeistyritteliäisyys

Beispieltexte mit "Unternehmergeist"

Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Gründung von Unternehmen:Itsenäinen ammatinharjoittaminen, yrittäjyys ja yritysten perustaminen:
Diese Maßnahme sollte auch den Unternehmergeist von Frauen in ländlichen Gebieten fördern.Tällä toimenpiteellä olisi myös edistettävä naisten yrittäjyyttä maaseudulla.
Das EIT sollte durch seine Aktivitäten in den Bereichen Hochschulbildung, Forschung und Innovation den Unternehmergeist fördern.EIT:n olisi korkea-asteen koulutusta, tutkimusta ja innovointia koskevassa toiminnassaan kannustettava yrittäjyyteen.
Ein weiterer Faktor, der die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt, ist der relativ schwach ausgeprägte Unternehmergeist in der EU.Toinen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä on suhteellisen heikko yrittäjyyshenki unionissa.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Maßnahmen zugunsten von Beschäftigungsfähigkeit und Unternehmergeist,työllistettävyyden ja yrittäjyyden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet, joilla
mit denen die Entwicklung von "Querschnittskompetenzen" und auch des Unternehmergeists in allen einschlägigen Hochschullehrplänen gefördert wird;kannustetaan laaja-alaisten taitojen, myös yrittäjyyden, kehittämiseen asianomaisissa korkea-asteen koulutusohjelmissa;
der Schaffung von Wettbewerbsfähigkeit, der sektoralen Integration, der Innovation, der Marktorientierung sowie der Förderung des Unternehmergeistes vorzunehmen.kilpailukyvyn kasvattamiseen, alakohtaiseen yhdentämiseen, innovointiin, markkinasuuntautuneisuuteen ja yrittäjyyden edistämiseen.
Förderung des Unternehmergeists, insbesondere durch Erleichterung der wirtschaftlichen Nutzung neuer Ideen und Förderung von Unternehmensgründungen, auch durch Gründerzentren;yrittäjyyden edistäminen erityisesti helpottamalla uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä ja tukemalla uusien yritysten perustamista muun muassa yrityshautomoiden avulla;
Förderung des Unternehmergeists, insbesondere durch Erleichterung der wirtschaftlichen Nutzung neuer Ideen und Förderung von Unternehmensgründungen, einschließlich durch Gründerzentren;Yrittäjyyden edistäminen erityisesti helpottamalla uusien ideoiden taloudellista hyödyntämistä ja tukemalla uusien yritysten perustamista muun muassa yrityshautomoiden avulla