"Subsidiaritätsprinzip" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Subsidiaritätsprinziptoissijaisuusperiaate

Beispieltexte mit "Subsidiaritätsprinzip"

Klage wegen Verstoßes gegen das SubsidiaritätsprinzipKanne toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä
Subsidiaritätsprinzip eng zusammen.Rahastosta annettava tuki pannaan täytäntöön tiiviissä yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden välillä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Subsidiaritätsprinzip erforderlich ist,selkeät perustelut unionin tason toiminnalle muun muassa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti,

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Subsidiaritätsprinzips sollten sich die Maßnahmen der Europäischen Union auf die schwersten Arten von Drogendelikten konzentrieren.Euroopan unionin toiminnassa olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti keskityttävä kaikkein vakavimpien huumausainerikosten torjuntaan.