"Stromversorgung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Stromversorgungsähkön tuotanto ja jakelu

Beispieltexte mit "Stromversorgung"

Stromversorgung und Telekommunikationsleitungen;sähkön ja puhelinyhteyksien saatavuus,
Kostengünstige Stromversorgung mit niedrigen CO2-EmissionenVähähiilistä sähköä halvalla
eine Not- oder zweite Stromversorgung für die Nachtsichtbrillen (NVG),varavirtalähde tai toissijainen virtalähde pimeänäkölaitteita varten;
bei vollständigem Ausfall der normalen Stromversorgung automatisch in Betrieb ist,joka on automaattisesti toiminnassa normaalin sähköntuottojärjestelmän täydellisen vikaantumisen jälkeen;
einer Einrichtung zur Anzeige einer unzulänglichen Stromversorgung der Kreiselinstrumente.laite, joka ilmoittaa, kun virransyöttö hyrrämittareihin ei ole riittävä.
Dieser Parameter bezieht sich auf die Unterbrechung der Stromversorgung bei einem Kurzschluss.Tämä perusparametri koskee virransyötön pois kytkemistä oikosulun sattuessa.
eine zunehmend variable und dezentrale Stromversorgung und die flexible Stromnachfrage zu bewältigen.mukautua yhä vaihtelevampiin ja hajautetumpiin sähköntoimituksiin ja yhä joustavampaan sähkönkysyntään.
Durch den Ausfall des FAS oder seiner Stromversorgung darf die Betriebssicherheit des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt werden.Vika hälytysjärjestelmässä tai sen virransaannissa ei saa vaikuttaa ajoneuvon käyttöturvallisuuteen.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Stromversorgungseinheiten für Telekommunikationsgeräte, automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre EinheitenTeholähteet televiestintälaitteita ja automaattisia tietojenkäsittelykoneita ja niiden yksiköitä varten
Anforderungen an die BordstromversorgungAluksen virransyöttöä koskevat vaatimukset
längste Unterbrechung der Stromversorgung,pisin virtakatkos,
Hydrosysteme (Stromversorgungsteile mit Aktoren)Hydrauliset järjestelmät (aggregaatit, joissa käyttölaite)
Leiterplattenbaugruppe mit Stromversorgung, aktiven Equalizer und Schaltungen zur StromverstärkungPiirilevyn alayksikkö, joka koostuu virransyöttö-, aktiivikorjain- ja tehovahvistinpiireistä
Kabelanschluss für die Verbindung der Wechselstrombuchse mit der Stromversorgungseinheit des Plasmabildschirm-Geräts,kaapeliliitin vaihtovirtapistokkeen liittämiseksi PDP-virtalähdeyksikköön,
Durch den Ausfall des VAS oder der Stromversorgung darf die Betriebssicherheit des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt werden.Ajoneuvon hälytysjärjestelmän tai sen sähkönsyötön vika ei saa vaikuttaa ajoneuvon toimintaturvallisuuteen.
Hochspannungs-Gleichstromversorgungsgeräte, die nicht von Unternummer 0B001j5 erfasst werden, mit allen folgenden Eigenschaften:Muut kuin 0B001.j.5 kohdassa määritellyt tasavirtakorkeajännitelähteet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet: