"Staatshaushalt" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Staatshaushaltvaltion talousarvio

Beispieltexte mit "Staatshaushalt"

Die Beihilfen und Kapitalerhöhungen, die Gegenstand dieser Entscheidung sind, stammen aus dem Staatshaushalt.Tämän päätöksen kohteena olevat pääoma- ja muut tuet myönnetään valtion talousarviosta.
Die Förderregelung wird aus dem Staatshaushalt finanziert.Ohjelman oikeusperusta on valtion talousarvio.
Zusätzlich wurden 31 Mio. NOK aus dem Staatshaushalt bereitgestellt [16].Tämän lisäksi 31 miljoonaa Norjan kruunua osoitettiin valtion talousarviosta [16].
direkter Zuschuss in Höhe von 4,5 Mio. NOK aus dem Staatshaushalt (I.2.1 a oben) undvaltion talousarviosta myönnetty 4,5 miljoonan Norjan kruunun suora avustus (I jakson 2.1 kohdan a alakohta) ja
Bei der angemeldeten Regelung kommen staatliche Mittel zum Einsatz, die aus dem Staatshaushalt Norwegens finanziert werden.Tukeen käytetään valtion varoja, sillä ilmoitettu tukiohjelma rahoitetaan Norjan valtion talousarviosta.
Die Regelung zur Förderung alternativer Heizsysteme wird vom norwegischen Staat mit Mitteln als dem Staatshaushalt finanziert.Norjan valtio rahoittaa vaihtoehtoisia lämmitystekniikoita koskevaa ohjelmaa valtion talousarviosta myönnetyin varoin.
Mit dem Staatshaushalt 1947 beschloss die norwegische Regierung, größere Verantwortung für die Filmproduktion zu übernehmen.Vuoden 1947 valtion talousarviossa Norjan hallitus päätti lisätä vastuutaan elokuvatuotannon alalla.
Allerdings kamen entsprechende Steuereinnahmen nicht den Pferderennveranstaltern zugute, sondern flossen in den allgemeinen Staatshaushalt Frankreichs.Tämän veron tuottoa ei kuitenkaan siirretä hevoskilpailujen järjestäjille, vaan se otetaan Ranskan valtion yleiseen talousarvioon.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

In den Staatshaushalten der Folgejahre waren Beträge für das Forstprogramm ausgewiesen [26].Seuraavien vuosien valtion talousarvioissa osoitettiin kussakin varoja puualan tukiohjelmaan [26].
Die angemeldete Regelung besteht aus Kapitalzuführungen durch den Fonds aus Mitteln des Staatshaushalts.Ilmoitettu järjestely koostuu rahaston toteuttamista pääomanlisäyksistä, joiden varat saadaan valtion talousarviosta.
Außerdem könnten wiederholte staatliche Eingriffe im Bankensektor nötig werden, was die Staatshaushalte immer stärker belasten würde.Lisäksi tämä saattaa johtaa jatkuvaan valtion tukitoimien tarpeeseen pankkialalla sekä siitä aiheutuvaan lisääntyvään taakkaan julkiselle taloudelle.
Normalerweise werden öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten aus dem Staatshaushalt oder über eine vom Eigentümer des Fernsehgeräts zu entrichtende Gebühr finanziert.Julkisia yleisradioyhtiöitä rahoitetaan yleensä valtion talousarviosta tai tv-vastaanottimien haltijoilta perityin lupamaksuin.
Steuerhinterziehung führt zu erheblichen Einnahmeverlusten der Staatshaushalte und kann bei der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren Wettbewerbsverzerrungen verursachen.Petoksellinen toiminta Euroopan unionissa johtaa kansallisesti merkittäviin taloudellisiin tappioihin ja saattaa vääristää kilpailuolosuhteita valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisessa.