"Silo" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Silosiilo

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Flächenzahlungen für SilomaisSäilörehumaissin pinta-alatuet
Flächenzahlungen für SilogetreideSäilörehuviljan pinta-alatuet
Polydimethylsiloxan; Silicone; DimethiconPolydimetyylisiloksaani, dimetyylisilikoni
Silos ohne Zugang von oben (geschlossene Silos) mit einer Größe unter 100 Tonnen8.4.2.2 Siilot, joihin ei ole pääsyä yläpuolelta (suljetut siilot) ja joiden koko on < 100 tonnia
Beprobung von Lagereinrichtungen (Silos)8.4 Näytteenotto varastotiloista (siilot)
Flächenzahlungen für bewässerten SilomaisKastellun säilörehumaissin pinta-alatuet
Flächenzahlungen für bewässertes SilogetreideKasteltujen säilörehuviljojen pinta-alatuet
Beprobung von Silos mit (leichtem) Zugang von oben8.4.1 Näytteenotto siiloista, joihin on (helppo) pääsy yläpuolelta
Clostridium perfringens Epsilon-Toxin bildende Typen,Clostridium perfringens epsilon -myrkkyä muodostavat tyypit;
Nur zur Verwendung als Comonomer in siloxanmodifiziertem PolycarbonatSaa käyttää vain komonomeerinä siloksaanimuunnetussa polykarbonaatissa.
siloxan, auch Polyethylenglycol- und Trifluorpropyl-substituiert, mit endständigen MethacrylatgruppenPolydimetyylisiloksaani, myös polyeteeniglykoli- ja trifluoripropyylisubstituoidut, jolla on metakrylaattipääteryhmiä