"Sicherheitsnorm" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Sicherheitsnormturvallisuusstandardi

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Sicherheitsnormen im internationalen Beschaffungswesen.kansainvälisten hankintojen turvallisuusstandardit.
Kapitel VI Sicherheitsnormen, Authentifizierung und ZugangsrechteVI luku Turvallisuusstandardit, tunnistaminen ja käyttöoikeudet
Für alle Register gelten die in Anhang XV dargelegten Sicherheitsnormen.Kunkin rekisterin on oltava liitteessä XV esitettyjen turvallisuusstandardien mukainen.
Für die unabhängige Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft gelten ebenfalls die in Anhang XV dargelegten Sicherheitsnormen.Yhteisön riippumattoman tapahtumalokin on oltava liitteessä XV esitettyjen turvallisuusstandardien mukainen.
Die von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässe und Reisedokumente müssen die im Anhang aufgeführten Mindestsicherheitsnormen erfüllen.Jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen on oltava liitteessä säädettyjen turvallisuutta koskevien vähimmäisvaatimusten mukaiset.
stellt der Arbeitgeber sicher, dass die Unterkunft den in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsnormen entspricht.työnantajan on huolehdittava siitä, että majoitus vastaa asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa olevia yleisiä terveys- ja turvallisuusnormeja.