"Saisonarbeit" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Saisonarbeitkausityö

Beispieltexte mit "Saisonarbeit"

Genehmigungen zum Zwecke der SaisonarbeitKausityöhön oikeuttava lupa
Entzug der Genehmigung zum Zwecke der SaisonarbeitKausityöhön oikeuttavan luvan peruuttaminen
Rechte auf der Grundlage der Genehmigung zum Zwecke der SaisonarbeitKausityöhön oikeuttavaan lupaan perustuvat oikeudet
Verlängerung des Aufenthalts oder Erneuerung der Genehmigung zum Zwecke der SaisonarbeitOleskelun jatkaminen tai kausityöhön oikeuttavan luvan uusiminen
Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats entscheiden über den Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Zwecke der Saisonarbeit.Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä päätös kausityöhön oikeuttavaa lupaa koskevasta hakemuksesta.
Beratungsleistungen zur Saisonarbeit durch Arbeitsvermittlungsstellen;työvoimatoimistojen tarjoamat, kausityötä koskevat neuvontapalvelut;
Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zum Zwecke der Saisonarbeit entziehen, wennJäsenvaltiot voivat peruuttaa kausityöhön oikeuttavan luvan, jos
Die Mitgliedstaaten können einen Antrag auf Genehmigung zum Zwecke der Saisonarbeit ablehnen, wennJäsenvaltiot voivat hylätä kausityöhön oikeuttavaa lupaa koskevan hakemuksen, jos
ein Visum für den längerfristigen Aufenthalt mit der Angabe, dass die Erteilung zum Zwecke der Saisonarbeit erfolgt,pitkäaikaista oleskelua varten myönnettävä viisumi, jossa on merkintä siitä, että se on myönnetty kausityötä varten;
Die Mitgliedstaaten bringen auf der Erlaubnis den Hinweis an, dass diese zum Zwecke der Saisonarbeit ausgestellt wurde.Jäsenvaltioiden on tehtävä lupaan merkintä siitä, että se on myönnetty kausityötä varten.
Die Mitgliedstaaten lehnen, wenn dies angemessen ist, einen Antrag auf Genehmigung zum Zwecke der Saisonarbeit ab, wennJäsenvaltioiden on tarvittaessa hylättävä kausityöhön oikeuttavaa lupaa koskeva hakemus, jos

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Saisonarbeiterkausityöntekijä
Saisonarbeitslosigkeitkausityöttömyys
Saisonarbeitnehmer haben Anspruch auf Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats zumindest in Bezug aufKausityöntekijöillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa vähintään seuraavien seikkojen osalta:
eine Erlaubnis für Saisonarbeitnehmer, oderkausityölupa; tai
Antrag auf eine Erlaubnis für SaisonarbeitnehmerKausityölupahakemus
Die Mitgliedstaaten entziehen die Genehmigung zum Zwecke der Saisonarbeit, wennJäsenvaltioiden on peruutettava kausityöhön oikeuttava lupa, jos
Gütererwerb durch Grenzgänger, Saisonarbeiter und andere kurzzeitig BeschäftigteRajatyöntekijöiden sekä kausi- ja muiden lyhytaikaisten työntekijöiden hankkimat tavarat ja palvelut
Die Miete darf nicht automatisch vom Lohn des Saisonarbeitnehmers abgezogen werden;Vuokraa ei saa automaattisesti vähentää kausityöntekijän palkasta;
die Erteilung mehrerer Erlaubnisse für Saisonarbeitnehmer im Rahmen eines einzigen Verwaltungsakts;useamman kausityöluvan myöntäminen yhtenä hallinnollisena asiakirjana;
Diese Richtlinie sollte direkte Arbeitsverhältnisse zwischen Saisonarbeitnehmern und Arbeitgebern erfassen.Tällä direktiivillä olisi katettava kausityöntekijöiden ja työnantajien väliset suorat työsuhteet.