"Saccharose" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Saccharosesakkaroosi

Beispieltexte mit "Saccharose"

Andere Zuckerwaren ohne Kakaogehalt, mit einem Gehalt an Saccharose von 70 GHT oder mehrMuut kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet, jossa on vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia
Der Trockenstoffgehalt wird durch Multiplikation mit dem Koeffizienten 1 als Saccharose berechnet.Kuiva-ainepitoisuus ilmaistaan sakkaroosina kertomalla se kertoimella 1.
mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 50 GHT oder mehrjoissa on vähintään 50 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)
in Streifen––– an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60 GHT oder mehr:levypurukumi–––  60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):
weiße Schokolade–– Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60 GHT oder mehr:valkoinen suklaa–– 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):
in Streifen––– an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 60 GHT:levypurukumi––– kuin 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):
Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüßt; Waffeln:– vertzucker als Saccharose berechnet) von 50 GHT oder mehrmakeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits); vohvelit ja vohvelikeksit:– isokeri sakkaroosina ilmaistuna)

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Saccharose/Invertzucker/Isoglucose (GHT) [92]Sakkaroosi/inverttisokeri/isoglukoosi (% painosta) [92]
Saccharose/Invertzucker/Isoglucose (GHT) [98]Sakkaroosi/inverttisokeri/isoglukoosi (% painosta) [98]
Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
Rohr- und Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest:Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät:
andere nicht alkoholhaltige Getränke, Zucker (Saccharose oder Invertzucker) enthaltendmuut alkoholittomat juomat, jotka sisältävät sokeria (sakkaroosia tai inverttisokeria)
weiße Schokolade–– einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10 GHT, ohne Zusatz anderer Stoffevalkoinen suklaa––  on sakkaroosia enemmän kuin 10 painoprosenttia mutta ei muita lisättyjä aineita
mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 60 GHT oder mehrjossa on vähintään 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)
mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 30 GHTjoissa on vähemmän kuin 30 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)
mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 60 GHTjossa on vähemmän kuin 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)