"Säure" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Säurehappo

Beispieltexte mit "Säure"

organische Säureorgaaninen happo
anorganische Säureepäorgaaninen happo
Säure ausgedrückt als Citronensäuremonohydrat von 0,1 gHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,4 gHT;joiden happoisuus on vähintään 0,1 mutta enintään 1,4 painoprosenttia sitruunahappomonohydraattina ilmaistuna, ja
Ossein und mit Säure behandelte Knochenosseiini ja hapolla käsitellyt luut
Flüchtige Säure ≤ 10 mg/kg (als Essigsäure)Haihtuva happo: 10 mg/kg (etikkahappona)
EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige GaseEUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa
höchstens 2,5 % nach dem Waschen mit Säure und EthanolEnintään 2,5 % hapolla ja etanolilla suoritetun pesun jälkeen
eine titrierbare Säure von höchstens 15 Milliäquivalent/kg Gesamtzucker,kokonaishappopitoisuus on enintään 15 milliekvivalenttia kilogrammassa kokonaissokeripitoisuudesta,
einen Gehalt an flüchtiger Säure von höchstens 1,5 g/l, berechnet als Essigsäure, aufweist.jonka haihtuvien happojen pitoisuus on enintään 1,5 grammaa litrassa etikkahappona ilmaistuna.
einen Gehalt an flüchtiger Säure von 1,50 g/l oder weniger, berechnet als Essigsäure, aufweist;jossa haihtuvien happojen enimmäispitoisuus on 1,5 g/l etikkahappona ilmaistuna;

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

kohlensäurehaltiges Getränkhiilihappopitoinen juoma
Säure-gehalt (%) (*)Happopitoisuus (%) (*)
Säuregehalt des Bodens:Maaperän happamuus:
Calciumsalz der AlginsäureAlgiinihapon kalsiumsuola
Ammoniumsalz der AlginsäureAlgiinihapon ammoniumsuola
Calciumsalz der ÄpfelsäureOmenahapon kalsiumsuola
Calciumsalze der Orthophosphorsäureortofosforihapon kalsiumsuolat
Benzoesäure; Benzencarbonsäure; PhenylcarbonsäureBentsoehappo; Bentseenikarboksyylihappo; Fenyylikarboksyylihappo
Carbonsäure, Nickelsalz [2]Hiilihapon nikkelisuola; [2]
Ameisensäure, Nickelsalz [2]Muurahaishappo, nikkelisuola; [2]
Borsäure; Orthoborsäure; BorofaxOrtoboorihappo; Borofax
Bestimmung der FettsäurezusammensetzungRasvahappokoostumuksen määritys
Benzolcarbonsäure, Phenylcarbonsäure, C7H6O2Bentseenikarboksyylihappo, fenyylikarboksyylihappo, C7H6O2
Säurezahl von 110 oder weniger,happoluku enintään 110
Säuregehalt (ausgedrückt in Ölsäure): 8 - 12 %Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 8 – 12 %
Säuregehalt (ausgedrückt in Ölsäure): 1-8 Gew.-%Happopitoisuus (etikkahappona ilmaistuna): 1–8 paino-%
Säuren oder Natrium-, Kalium- oder Ammoniumsalze von:Seuraavien happojen natrium-, kalium- tai ammoniumsuolat:
Säuregehalt: mittel bis mäßig hoch > 18 g/l Apfelsäure;happopitoisuus: keskimääräinen tai keskimääräisen korkea > 18 g/l omenahappona ilmaistuna
Säureaktivierter Montmorillonit, zum Herstellen von präpariertem Durchschreibepapier [1]Hapolla aktivoitu montmorilloniitti, itsejäljentävän paperin valmistukseen [1]
Säurefarbstoffe, auch metallisiert, und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farbstoffe; Beizenfarbstoffe und Zubereitungen auf der Grundlage dieser Farbstoffehappovärit, myös esimetalloidut, ja niihin perustuvat valmisteet; peittavärit ja niihin perustuvat valmisteet
Perlwein mit zugesetzter KohlensäureHiilihapotettu helmeilevä viini
Schaumwein mit zugesetzter KohlensäureHiilihapotettu kuohuviini
Herstellung von Glyoxal und GlyoxylsäureGlyoksaali- ja glyoksyylihapon tuotanto
Chemische Bezeichnung: Niacin, NicotinsäureKemialliset nimet: niasiini, nikotiinihappo
Alkyl- oder Alkoxyalkylester der CyanessigsäureSyaanietikkahapon alkyyli- tai alkoksialkyyliesterit
Cyclamat; Calciumsalz der CyclohexylsulfaminsäureSyklamaatti, syklaamihapon kalsiumsuola
Prüfung auf Phenylhydrazinderivat der GluconsäureGlukonihapon fenyylihydratsiinijohdannaisen muodostuminen
Andere Säuren als FettsäurenMuut hapot kuin rasvahapot
HBTA (Hoch siedende Teersäuren)Tervahappo, korkealla kiehuva (HBTA)
Freie Fettsäuren (und Essigsäure)Vapaat rasvahapot (ja etikkahappo)
Freie Fettsäuren (und Milchsäure)Vapaat rasvahapot (ja maitohappo)
Fettsäureethylester (FAEE) mg/kg (*)Rasvahappojen etyyliesterit (FAEE) mg/kg (*)
Gaschromatographische Analyse der FettsäuremethylesterRasvahappojen metyyliestereiden määrittäminen kaasukromatografisella menetelmällä
Halogenderivate des Chinolins; Chinolincarbonsäurederivatekinoliinin halogeenijohdannaiset; kinoliinikarboksyylihapon johdannaiset