"Rohstoff" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Rohstoffraaka-aine

Beispieltexte mit "Rohstoff"

Die Bedeutung der Lagerstätte für den Rohstoff.Raaka-aine-esiintymän merkittävyys.
Weißmohn ist ein ganz besonderer, nur selten verwendeter Rohstoff.Valkoiset unikonsiemenet ovat harvinainen ja harvoin käytetty raaka-aine.
Der Rohstoff im Bodenschatz.Luonnonvaran sisältämä mineraalinen raaka-aine.
das Gebiet, in dem der Rohstoff gewonnen wird, abgegrenzt ist,raaka-aineiden tuotantoalue on rajattu;
Die Lagerstätte / der Bodenschatz, aus dem der Rohstoff stammt.Esiintymä/resurssi, josta raaka-aine on peräisin.
Rohstoff für die Herstellung von Folien aus Aluminium ist Primäraluminium.Alumiinifolion valmistuksen pääasiallinen raaka-aine on primaarialumiini.
Rohstoff gemäß Artikel 24 können die Mitgliedstaaten eine Mindestanbaufläche festsetzen.Jäsenvaltiot voivat vahvistaa vähimmäisviljelyalan mille tahansa 24 artiklassa tarkoitetulle raaka-aineelle.
Rohstoff verwendet wird.Se, millä on merkitystä asiakkaan kannalta, on CFPP riippumatta siitä, mitä syöteöljyä on käytetty.
Rohstoff für die Herstellung bestimmter gewerblicher und pharmazeutischer Erzeugnisse verwendet.Tarkasteltavana olevaa tuotetta käytetään myös tiettyjen teollisten ja farmaseuttisen tuotteiden raaka-aineena.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Rohstoffpreisperustuotteen hinta
Zugang zum HauptrohstoffTärkeimmän raaka-aineen saanti
Ausschluss von RohstoffenRaaka-aineiden jättäminen järjestelmän ulkopuolelle
Auswirkungen der RohstoffpreiseRaaka-aineen hintojen vaikutus
Interesse der RohstofflieferantenRaaka-ainetoimittajien etu
Rohstoffe, die keinem Vertrag unterliegenRaaka-aineet, joista ei tehdä sopimusta
Rohstoffmenge, die 50000 Tonnen CO2 entspricht, und mindestens viermal jährlichSellaisen materiaalimäärän täytyttyä, joka vastaa 50000:ta tonnia hiilidioksidia ja vähintään neljä kertaa vuodessa
Rohstoffe für die Gewinnung von Separatorenfleisch müssen folgenden Anforderungen entsprechen:Mekaanisesti erotetun lihan valmistamiseen käytettävien raaka-aineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset.
Rohstoffe für den Teig: Weizenmehl, Margarine, Milch, Eier, Zucker, Hefe, Salz, Zitronenaromat;Taikina: vehnäjauhoa, margariinia, maitoa, munaa, sokeria, hiivaa, suolaa ja sitruuna-aromia.
Rohstoffe für die Herstellung von Hackfleisch/Faschiertes müssen folgende Bedingungen erfüllen:Jauhelihan valmistukseen käytettävän raaka-aineen on täytettävä seuraavat vaatimukset.
Rohstoffe, Wasser, Luft, biologische Vielfalt sowie terrestrische, aquatische und marine Ökosysteme stehen insgesamt unter Druck.Raaka-aineet, vesi, ilma, biologinen monimuotoisuus ja maa-, vesi- ja meriekosysteemit ovat kaikki paineen alaisina.
Der Rang des Rohstoffs.Raaka-aineen tärkeysluokka.
Die Menge des Rohstoffs.Raaka-aineen määrä.
Strom-, Wasser- und Rohstoffverbrauch;sähkön, veden ja raaka-aineiden kulutus
angezeigte und vermutete Rohstoffvorkommenosoitettu ja päätelty mineraalivaranto
nachgewiesene und angezeigte Rohstoffvorkommenmitattu ja osoitettu mineraalivaranto
natürliche Ressourcen einschließlich Rohstoffen,luonnonvarat, muun muassa raaka-aineet;
die gemäß Artikel 167 ausgeschlossenen Rohstoffe;167 artiklan mukaisesti järjestelmän ulkopuolelle jätetyt raaka-aineet;