"Pumpe" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Pumpepumppu

Beispieltexte mit "Pumpe"

Die Pumpe ist auf die Temperatur von HSL1 aufzuheizen.Pumppu on lämmitettävä samaan lämpötilaan kuin HSL1.
Die ‚Förderleistung‘ (Q) ist der Wasservolumenstrom durch die Pumpe in m3/h.’Tuotto’ (Q) tarkoittaa kiertovesipumpun läpi kulkevan veden tilavuusvirtaa (m3/h).
Die ‚Förderhöhe‘ (H) ist die Förderhöhe der Pumpe im angegebenen Arbeitspunkt in m.’Nostokorkeus’ (H) tarkoittaa kiertovesipumpun määritellyssä toimintapisteessä tuottamaa nostokorkeutta (metreinä).
Der Softstarter darf nicht überhitzen, deshalb die Pumpe nicht öfters als 5x / Stunde starten.Pehmeäkäynnistin ei saa ylikuumentua eikä pumppua saa siksi käynnistää useammin kuin 5 kertaa / tunnissa.
Ein häufiges Ein/Ausschalten der Pumpe kann den Softstarter überhitzen und zerstören. Überschreiten Sie deshalb nie 5 Starts pro Stunde.Pumpun tiheä päälle-/poiskytkeminen voi aiheuttaa sen ylikuumenemisen ja pysyvän vaurioitumisen. Älä sen vuoksi koskaan käynnistä sitä yli 5 kertaa tunnissa.
Der Sonnenkollektor, der solarbetriebene Warmwasserspeicher und die Pumpe des Kollektorkreislaufs (falls vorhanden) werden getrennt geprüft.Aurinkokeräin, aurinkokuumavesisäiliö ja keräinpiirin pumppu (tapauksen mukaan) testataan erikseen.
Der Sonnenkollektor, der solarbetriebene Warmwasserspeicher, die Pumpe des Kollektorkreislaufs (falls vorhanden) und der Wärmeerzeuger werden getrennt geprüft.Aurinkokeräin, aurinkokuumavesisäiliö, keräinpiirin pumppu (tapauksen mukaan) ja lämmönkehitin testataan erikseen.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

PumpentechnikPumpputekniikka
Wärmepumpelämpöpumppu
Kombiheizgerät mit WärmepumpeLämpöpumppuyhdistelmälämmitin:
Bemerkungen zu LuftwärmepumpenIlmalämpöpumppuja koskevia huomautuksia
Anmerkungen zu UmkehrwärmepumpenKaksitoimisia lämpöpumppuja koskevia huomautuksia
Radialkreiselpumpen, einstufig, mehrströmigKeskipakopumput, joiden ulostuloaukon läpimitta < 15 mm: radiaalipumput, yksijuoksupyöräiset, kahdella tai useammalla sisäänmenolla varustetut
Oszillierende Verdrängerpumpen, DosierpumpenJaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput: annostelupumput
Oszillierende Verdrängerpumpen, MembranpumpenJaksoittain työskentelevät syrjäytyspumput, diafragmapumput
Pumpenschläuche und ähnliche Schläuche, aus Spinnstoffen, auch mit Armaturen oder Zubehör aus anderen StoffenPaloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta, myös vuoratut, vahvistetut tai muuta ainetta olevin varustein
Pumpen, mit Messvorrichtung ausgestattet oder ihrer Beschaffenheit nach zur Aufnahme einer Messvorrichtung bestimmtpumput, joissa on tai joihin on tarkoitettu asennettavaksi mittauslaitteet
Pumpen für Flüssigtreibstoff mit einer Drehzahl größer/gleich 8000 U/min oder einem Pumpendruck größer/gleich 7 MPa.Pumput nestemäisiä polttoaineita varten, joiden akselinopeudet ovat yhtäsuuria tai suurempia kuin 8000 rpm tai joiden poistumispaineet ovat yhtäsuuria tai suurempia kuin 7 MPa.
Vom Datenblatt der WärmepumpeLämpöpumpun selosteesta
Solarer Beitrag UND ZusatzwärmepumpeAurinkolämmön osuus JA lisälämpöpumppu
Berechnung des Volumens bei Verwendung einer VerdrängerpumpeTilavuuden laskeminen kiertomäntäpumppua käytettäessä.
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der WärmepumpeLämpöpumpun tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
BEDINGUNGEN FÜR DIE PRÜFUNG VON WARMWASSERBEREITERN MIT WÄRMEPUMPELÄMPÖPUMPPUVEDENLÄMMITTIMIEN TESTAAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Konventionelle Warmwasserbereiter und Warmwasserbereiter mit WärmepumpeTavanomaiset vedenlämmittimet ja lämpöpumppuvedenlämmittimet
Erforderliche Angaben über Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit WärmepumpeLämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien tietovaatimukset
Hand- und fußbetriebene LuftpumpenKäsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput
hand- oder fußbetriebene Luftpumpenkäsi- tai jalkakäyttöiset ilmapumput
Hydraulikzylinder, -pumpen und -motorenTarkastusten enimmäisväli
bei Warmwasserbereitern mit Wärmepumpe:lämpöpumppuvedenlämmittimet:
Kapazität der installierten WärmepumpenAsennettujen lämpöpumppujen teho
Axial- und Halbaxialkreiselpumpen, mehrstufigMuut monijuoksupyöräiset keskipakopumput, aksiaali- tai puoliaksiaalipumput
Flüssigkeitspumpen für bestimmte VerwendungszweckePumput polttoaineita, voiteluaineita, jäähdytysaineita tai betonia varten