"Produktionskapazität" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Produktionskapazitättuotantokapasiteetti

Beispieltexte mit "Produktionskapazität"

Produktionskapazität (in t)Tuotantokapasiteetti (tonnia)
Produktionskapazität der ausführenden HerstellerVientiä harjoittavien tuottajien tuotantokapasiteetti
Produktionskapazität und Kapazitätsreserven in SüdafrikaTuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti Etelä-Afrikassa
Produktionskapazität und Kapazitätsreserven in der VR ChinaTuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti Kiinassa
Produktionskapazität und Kapazitätsreserven der chinesischen HerstellerKiinalaisten tuottajien tuotantokapasiteetti ja käyttämätön kapasiteetti
Produktionskapazität und für Ausfuhren zur Verfügung stehende ÜberkapazitätenTuotantokapasiteetti ja vientiä varten käytettävissä oleva kapasiteetti
Im UZ stabilisierte sich die Produktionskapazität.Tuotantokapasiteetin määrä vakiintui tutkimusajanjakson aikana.
Die Produktionskapazität stieg im Bezugszeitraum um 22 %.Tuotantokapasiteetti kasvoi 22 prosenttia tarkastelujaksona.
Die Produktionskapazität blieb im Bezugszeitraum konstant.Tuotantokapasiteetti pysyi tarkastelujakson aikana vakaana.
Die Produktionskapazität nahm im Bezugszeitraum um 4 % ab.Tuotantokapasiteetti laski 4 prosenttia tarkastelujakson aikana.
Lagerbestände, Produktionskapazität und KapazitätsauslastungVarastot, kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
Die Produktionskapazität blieb von 2008 bis zum UZÜ unverändert.Tuotantokapasiteetti säilyi vakaana vuoden 2008 ja tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson välillä.
Module — Produktion, Produktionskapazität und Kapazitätsauslastung (in MW)Moduulit — tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste (MW)
Zellen — Produktion, Produktionskapazität und Kapazitätsauslastung (in MW)Kennot — tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste (MW)

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Produktionskapazitäten und für Ausfuhren zur Verfügung stehende Überkapazitäten des ukrainischen HerstellersUkrainalaisen tuottajan tuotantokapasiteetti ja ylikapasiteetti, joka voidaan suunnata vientiin
Produktionskapazitäten und für Ausfuhren in die Russische Föderation zur Verfügung stehende ÜberkapazitätenVenäjän federaation tuotantokapasiteetti ja vientiin käytettävissä oleva ylikapasiteetti
Produktion, Produktionskapazität, Kapazitätsauslastung und BeständeTuotanto, kapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste ja varastot
nachweist, dass es über gewerbliche Produktionskapazitäten verfügt;se todistaa, että sillä on ammattimainen tuotantokapasiteetti;
Die Produktionskapazität der sieben Ausführer zusammengenommen betrug 10050 Tonnen.Seitsemän viejän kokonaiskapasiteetti oli 10050 tonnia.
Der Wirtschaftszweig der Union nutzt seine Produktionskapazität seit 2009 nicht aus.Unionin tuotannonala on alihyödyntänyt tuotantokapasiteettiaan vuodesta 2009 lähtien.
Die Produktionskapazitäten in Russland sind nur zu schätzungsweise 70 % ausgelastet.Venäjän tuotannonala toimii arviolta vain 70 prosentilla tuotantokapasiteetistaan.
Die Produktionskapazität des Wirtschaftszweigs der Union sank im Bezugszeitraum um 13 %.Unionin tuotannonalan tuotantokapasiteetti väheni tarkastelujakson aikana 13 prosenttia.
Angaben zur Produktionskapazität des Unternehmens, insbesondere zur Kapazitätsauslastung und -reduzierungTiedot yrityksen tuotantokapasiteetista ja erityisesti sen käytöstä ja mahdollisesta supistamisesta.