"Polnisch" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Polnischpuola

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Die polnische Sprachfassung ist daher zu berichtigen.Sen vuoksi on tarpeen oikaista puolankielinen toisinto.
Betroffen ist ausschließlich die polnische Sprachfassung.Koskee ainoastaan puolankielistä toisintoa.
Einer der polnischen Hersteller arbeitete an dieser Untersuchung mit.Yksi puolalainen tuottaja toimi tässä menettelyssä yhteistyössä.
Betrifft ausschließlich die polnische und die tschechische Sprachfassung.Koskee ainoastaan tšekin- ja puolankielisiä toisintoja.
die von einem vereidigten Übersetzer angefertigten Übersetzungen aller Schriftstücke ins Polnische.auktorisoidun kääntäjän tekemä puolankielinen käännös kaikista asiakirjoista.
Cluster für polnisch-slowakische Verbindungsleitungen und entsprechende inländische Ausbauarbeiten in Ostpolen, das folgende PCI umfasst:Hankeryhmä, jolla lisätään Puolan ja Slovakian välistä yhteenliitäntäkapasiteettia ja tehdään siihen liittyviä parannuksia Itä-Puolassa, mukaan lukien seuraavat yhteistä etua koskevat hankkeet: