"Paraffin" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Paraffinparafiini

Beispieltexte mit "Paraffin"

Paraffin mit einem Gehalt an Öl von weniger als 0,75 GHTvähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävä parafiini

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Paraffin, zu mindestens 70 % chloriertParafiini, vähintään 70-prosenttisesti kloorattu
Paraffinöle (Erdöl), katalytisch entwachste schwere (CAS-Nr. 64742-70-7), falls der Gehalt an DMSO-Extrakt > 3 Gew.-% beträgtParafiiniöljyt (maaöljy), katalyyttinen vahat poistettu raskaat (CAS-numero: 64742-70-7), jotka sisältävät > 3 painoprosenttia DMSO-uutetta
Paraffinwachse (Kohle), Braunkohlen-Hochtemperatur-Teer, mit Ton behandelt (CAS-Nr. 97926-77-7), falls der Benzo[a]pyrengehalt > 0,005 Gew.-% beträgtParafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, savikäsitelty (CAS-numero: 97926-77-7), jotka sisältävät > 0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä
Ceresin, Paraffine und andere WachseSeresiini, parafiinit ja tietyt muut vahat
Bestimmte kurzkettige Chlorparaffine (C10-C13-Chloralkane)Tietyt lyhytketjuiset klooratut parafiinit (alkaanit, C10-C13, kloori)
Alkane C10-C13, Chlor- (kurzkettige chlorierte Paraffine) (SCCP)Alkaanit, C 10–C 13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit – SCCP)
verbrennt mit heller Flamme und paraffinähnlichem charakteristischem GeruchPalaa kirkkaalla liekillä, parafiinin kaltainen luonteenomainen haju
nur für Erzeugnisse der Position 2710: das Entparaffinieren, ausgenommen einfaches Filtern;ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;
Papiere und Pappen, mit Wachs, Paraffin, Stearin, Öl oder Glycerin überzogen oder getränktpaperi, kartonki ja pahvi, päällystetty, kyllästetty tai peitetty vahalla, parafiinilla, steariinilla, öljyllä tai glyserolilla
Papiere und Pappen, mit Wachs, Paraffin, Stearin, Öl oder Glycerin überzogen oder getränkt, in Rollen oder BogenPaperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty vahalla, parafiinilla, steariinilla, öljyllä tai glyserolilla