"Oxid" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Oxidoksidi

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Aluminiumoxid und/oder SiliciumdioxidAlumiinioksidi ja/tai piidioksidi
Zinkoxid, Mangan(II)-oxid, Kupfer(II)-oxidsinkkioksidi, mangaani(II)oksidi, kupari(II)oksidi
Schwefeltrioxid (Schwefelanhydrid), DiarsentrioxidRikkitrioksidi (rikkianhydridi); diarseenitrioksidi
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfer(II)-carbonat, Di-Kupferchlorid-tri-Hydroxidkupari(II)sulfaattipentahydraatti, kupari(II)karbonaatti, dikuparikloriditrihydroksidi
bei Stickoxiden (NOx):typen oksidien (NOx) osalta:
bei Kohlenmonoxid (CO):hiilimonoksidin (CO) osalta:
Bestimmung der PeroxidzahlPeroksidiluvun määrittäminen
Epoxidharze, in PrimärformenEpoksihartsit, alkumuodossa
Chloridoxide und Chloridhydroxidekloridioksidit ja kloridihydroksidit
Oxidationsmittel wie folgt und Mischungen daraus:d. Seuraavat hapettajat ja niiden seokset:
Oxidierte Stärke ist mit Natriumhypochlorit behandelte StärkeHapetettu tärkkelys on natriumhypokloriitilla käsiteltyä tärkkelystä
kg KOH Kilogramm Kaliumhydroxidkg KOH kilogramma(a) kaliumhydroksidia (kaustista kaliumia)
kg KOH Kilogramm Kaliumhydroxidkg KOH kilogramma(a) kaliumhydroksidia (kaustista kaliumia)
kg NaOH Kilogramm Natriumhydroxidkg NaOH kilogramma(a) natriumhydroksidia (kaustista soodaa)
Eisenoxidrot: wasserfreies Eisenoxid, wasserfreies Eisen(III)-oxidPunainen rautaoksidi: Vedetön rautaoksidi, vedetön rauta (III) oksidi
Künstlicher Korund, auch chemisch nicht einheitlich; Aluminiumoxid; AluminiumhydroxidKeinotekoinen korundi, myös kemiallisesti määrittelemätön; alumiinioksidi; alumiinihydroksidi
Chlorwasserstoff; Oleum, Diphosphorpentaoxid; andere anorganische Säuren, Silizium und SchwefeldioxidKloorivety; savuava rikkihappo (oleum); difosforipentoksidi; muut epäorgaaniset hapot; piidioksidi ja rikkidioksidi
Magnesiumhydrogencarbonat; Magnesiumsubcarbonat (leicht oder schwer); hydriertes basisches Magnesiumcarbonat; MagnesiumcarbonathydroxidMagnesiumvetykarbonaatti; magnesiumsubkarbonaatti (kevyt tai raskas); hydratoitu emäksinen magnesiumkarbonaatti; magnesiumkarbonaattihydroksidi
Kaliumhydroxid (Titer mindestens 85 %),Vähintään 85-prosenttinen kaliumhydroksidi.
Aluminiumoxid (ohne künstlichen Korund)Alumiinioksidi (ei kuitenkaan keinotekoinen korundi)
oder Ammoniumhydrogenazelat und Siliciumoxid,tai ammoniumvetyatselaattia ja piioksidia,
Diethylether, peroxidfrei, frisch destilliert.Etyylieetteri, peroksidivapaa, tislattu juuri ennen käyttöä
Anforderungen hinsichtlich des StickoxidausstoßesTypen oksidien päästöjä koskevat vaatimukset
Magnesiumoxidindustrie (trockene Verfahrensstrecke) [4]Magnesiumoksiditeollisuus (kuivamenetelmä) [3]
Antioxidative Referenzverbindungen: Phenolische DiterpeneHapettumista estävät vertailuyhdisteet: fenoliditerpeenit