"Molybdän" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Molybdänmolybdeeni

Beispieltexte mit "Molybdän"

Molybdän und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott), a. n. g.Molybdeeni ja siitä valmistetut tavarat (pois lukien jätteet ja romu), muualle luokittelemattomat
Molybdän in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe)muokkaamaton molybdeeni, myös ainoastaan sintratut tangot
Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott, andere als speziell für die Zahntechnik konzipierte ArtikelMolybdeeni ja siitä valmistetut tavarat, myös jätteet ja romu, muut kuin erityisesti hammaslääkintäkäyttöön valmistetut tavarat

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Molybdänoxid von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 40 GHT,vähintään 1 painoprosentin mutta enintään 40 painoprosenttia molybdeenioksidia,
oder einer organischen Molybdän-Komplexverbindungtai orgaanista molybdeenikompleksia
Platten (sogenannte Targets), bestehend aus Molybdänsilicid:Levykkeet, pinnoitetut, molybdeenisilisidista:
des Aluminiums, des Chroms, des Molybdäns, des Vanadiums, des Tantals, des Titansalumiinin; kromin; molybdeenin; vanadiinin; tantaalin; titaanin
mehr als 0,1 GHT eines der nachstehenden Elemente, Aluminium, Molybdän, Titan, Wolfram, Vanadium;enemmän kuin 0,1 prosenttia jotain seuraavista aineista: alumiini, molybdeeni, titaani, volframi ja vanadiini;
Mineralvorkommen, die Cobalt, Chrom, Eisen, Mangan, Molybdän, Niob, Nickel, Vanadium oder Wolfram enthalten.Mineraaliesiintymät, joihin lukeutuvat koboltti, kromi, rauta, mangaani, molybdeeni, niobium, nikkeli, vanadiini ja volframi.
Additive für Schmieröle, auf der Grundlage von organischen Molybdänkomplexverbindungen, in Mineralöl gelöstVoiteluöljyjen lisäaineet, jotka perustuvat komplekseihin orgaanisiin molybdeeniyhdisteisiin, kivennäisöljyliuoksena
Hochschmelzende Metalle und Legierungen' schließen die folgenden Metalle und ihre Legierungen ein: Niob (Columbium), Molybdän, Wolfram und Tantal.Tulenkestävät metallit ja seokset' sisältävät seuraavia metalleja ja niiden seoksia: niobium (Columbium), molybdeeni, volframi ja tantaali.