"Ministerium" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Ministeriumministeriö

Beispieltexte mit "Ministerium"

Die Hafenbehörden benachrichtigen das Ministerium.Mainitut viranomaiset ilmoittavat asiasta merikalastusosastolle.
Staatssekretär, Ministerium für auswärtige AngelegenheitenSLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,
ein Ministerium darf nicht als nationale Agentur benannt werden;Kansalliseksi toimistoksi ei voida nimetä ministeriötä;
Unterstaatssekretär im Ministerium für auswärtige AngelegenheitenAlbinas JANUŠKAn;
Die Zuschüsse wurden vom Ministerium für Kultur und Kirchenangelegenheiten ausgezahlt.Avustuksia maksoi kulttuuri- ja kirkkoministeriö.
Das Ministerium hat zwei Rundschreiben zur Anwendung des Kontinuitätsprinzips veröffentlicht.Oikeusministeriö on antanut kahdet ohjeet jatkuvuusperiaatteen soveltamisesta.
Verbesserung der Koordinierung zwischen dem Ministerium für europäische Integration und den anderen Ministerien.Sen on parannettava alakohtaisten ministeriöiden ja Euroopan yhdentymistä käsittelevän ministeriön välistä yhteensovittamista.
Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (sonstige staatliche Einrichtungen, die keinem Ministerium unterstehen)Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Muut valtion laitokset, jotka eivät toimi ministeriöiden alaisuudessa)

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

für Gabun: das Fischereiministerium.Gabonin osalta: viittauksina kalastusministeriöön.
für Mauritius: das Fischereiministerium.Mauritiuksen osalta viittauksina kalastusministeriöön.
ein zentrales Team beim Innenministerium,yksi sijoittamista hoitava keskusyksikkö sisäasianministeriön tasolla
Chinesisches Handelsministerium, Peking, ChinaKiinan kauppaministeriö, Beijing, Kiina
Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)Bundesministerium des Innern (ainoastaan siviilitarvikkeet)
Stellvertretender Leiter der Akademie des Innenministeriums.Sisäasiainministeriön alaisen akatemian apulaisjohtaja.
Verstärkung der Finanzermittlungseinheit im Finanzministerium.Lisäksi on vahvistettava valtiovarainministeriön alaisuudessa olevaa rahoitustarkastusyksikköä.