"Mikrofinanzierung" auf Finnisch


Mikrofinanzierungmikrorahoitus


Beispieltexte mit "Mikrofinanzierung"

Unterprogramm Mikrofinanzierung und soziales UnternehmertumMikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohko
Neben den allgemeinen Zielen gemäß Artikel 4 lauten die Einzelziele des Unterprogramms Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum wie folgt:Edellä olevassa 4 artiklassa säädettyjen yleistavoitteiden lisäksi Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkossa on seuraavat erityistavoitteet:
Die Mikrofinanzierung und die Unterstützung sozialen Unternehmertums sollten potentielle Begünstigte erreichen und lang anhaltende Wirkungen haben.Mikrorahoituksella ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tuella olisi tavoitettava mahdolliset edunsaajat ja niillä olisi oltava pitkäaikaisia vaikutuksia.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Mikrofinanzierungen für Personen und Kleinstunternehmen;mikrorahoitusta henkilöille ja mikroyrityksille;
Mikrofinanzierungen für sozial schwache Gruppen und für Kleinstunternehmen:mikrorahoitus heikossa asemassa oleville ryhmille ja mikroyrityksille:
Ebenfalls sollen mit ihnen Mikrofinanzierungsprogramme finanziert werden.Se on tarkoitettu kattamaan myös tuki pienluottojärjestelmille.
Verbesserung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit von Mikrofinanzierungen für:lisätään mikrorahoituksen saatavuutta seuraaville tahoille:
Als erster Schritt haben das Europäische Parlament und der Rat im Jahr 2010 das Mikrofinanzierungsinstrument eingerichtet.Ensimmäisenä askelena Euroopan parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 2010 rahoitusjärjestelyn.