"Mast" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Mastlihotus

Beispieltexte mit "Mast"

Zur Mast bestimmte männliche JungrinderLihotettaviksi tarkoitetut nuoret urospuoliset nautaeläimet
in dem Bestimmungsbetrieb werden ausschließlich Schafe und Ziegen zum Zweck der Mast bis zur Schlachtung gehalten;määränpäänä olevalla tilalla ei ole muita lampaita tai vuohia kuin niitä, joita pidetään teurastusta varten lihotettavina;

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Weidemastlaiduntaminen
TAP Master Plan“Henkilöliikenteen telemaattinen sovellus – Suuntaviivat sisältävä suunnitelma”
Aufzucht- und MastkälberKasvatus- ja lihavasikat
Geflügel — MasthähnchenSiipikarja – broilerit
Unionsliste der AromastoffeUnionin luettelo aromeista
Entscheidungsablauf Delta-7-stigmastenol für:δ-7- stigmastenolia koskeva päätöksentekojärjestelmä:
Master- oder gleichwertiger Bildungsgangylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus
Masttruthühner und Truthühner für ZuchtzweckeLihakalkkunat ja siitoseläimiksi kasvatettavat kalkkunat
Mastgeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher BedeutungToissijaiset lihasiipikarjalajit
Mastschweinearten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung, ausgenommen Sus scrofa domesticusToissijaiset lihasikaeläimet, lukuun ottamatta lajiin Sus scrofa domesticus kuuluvia eläimiä
Mastschweine mit einem Lebendgewicht von 20 kg oder mehr, ausgenommen Schlachtsauen und Eber (siehe Kategorie 499 ‚Sonstige Schweine‘).Vähintään 20-kiloiset lihasiat, teurasemakoita ja -karjuja lukuun ottamatta (ks. luokka 499 ’Muut siat’).
Die Höhe des Mastes.Maston korkeus.
Stigmasterin ≤ 1,4 %Stigmasteroli ≤ 1,4 %
Von Baustoffen ausgehende GammastrahlungRakennusmateriaalien gammasäteily
Türme und Gittermaste aus Eisen oder StahlTornit ja ristikkomastot, rautaa ja terästä
Tests bei Zuchtsauen, Ebern und Mastschweinen.siitosemakoille ja -karjuille sekä lihasioille tehdyt testit.
Stigmasterinnachweis nach dem Verfahren des Anhangs XVII;stigmastadieenit määritetään liitteessä XVII esitetyllä menetelmällä;
Asphaltmastix und andere bituminöse Mastix (Position 2715).asfalttimastiksi ja muu bitumimastiksi (nimike 2715).