"Markt" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Marktmarkkinat

Beispieltexte mit "Markt"

regionaler Marktalueelliset markkinat
Gemeinsamer Marktyhteismarkkinat
internationaler Marktkansainväliset markkinat
Markt der EUEU:n markkinat
Zugang zum MarktMarkkinoille pääsy
Sachlich relevanter MarktMerkitykselliset tuotemarkkinat
Räumlich relevanter MarktMerkitykselliset maantieteelliset markkinat
Arabischer Gemeinsamer MarktArabimaiden yhteismarkkinat
Zentralamerikanischer Gemeinsamer MarktKeski-Amerikan yhteismarkkinat
Anteil am freien MarktMarkkinaosuus vapailla markkinoilla
Rücknahme aus dem Marktmarkkinoilta poisvetäminen
Cashflow auf dem freien MarktKassavirta vapailla markkinoilla
Rücknahme von Zucker vom MarktSokerin poistaminen markkinoilta
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen MarktSoveltuvuus yhteismarkkinoille
Bereitstellung von Biozidprodukten auf dem MarktBiosidivalmisteiden asettaminen saataville markkinoilla ja niiden käyttö
Durchschnittlicher Verkaufspreis je Einheit — freier MarktKeskimääräinen yksikkömyyntihinta vapailla markkinoilla
Wettbewerb im Markt für DerivateKilpailu johdannaismarkkinoilla
die vom Markt nachgefragte Kapazität (MW),markkinoilla pyydetty kapasiteetti (MW),
die an den Markt vergebene Kapazität (MW),markkinoille jaettu kapasiteetti (MW),
Gemeinsamer Markt für das östliche und südliche Afrikaitäisen ja eteläisen Afrikan yhteismarkkinat
Diese Kriterien werden für jeden Markt einzeln geprüft.Näitä perusteita on tarkasteltava erikseen kunkin markkinan osalta.
Der relevante geografische Markt könnte somit stündlich variieren.Näin ollen merkitykselliset maantieteelliset markkinat voivat vaihdella tunneittain.
Daher sollten diese Futtermittelzusatzstoffe vom Markt genommen werden.Kyseiset rehun lisäaineet olisi tämän vuoksi poistettava markkinoilta.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Vermarktungmarkkinointi
Marktzugangmarkkinoille pääsy
Marktwirtschaftmarkkinatalous
Markterweiterungmarkkinoiden laajentuminen
Marktforschungmarkkinatutkimus
marktbeherrschende Stellungmääräävä markkina-asema
freier Devisenmarktvapaat markkinat
zentraler Großmarkttukkumyyntikeskus
geregelter Devisenmarktsäännellyt markkinat
Binnenmarkt EUyhtenäismarkkinat
repräsentativer Marktpreisedustava markkinahinta
gemeinsame Marktorganisationyhteinen markkinajärjestely
Marktanteil der UnionUnionin markkinaosuus
Marktwert anderer Optionen.muiden optioiden markkina-arvo.
Markteintritt und MarktaustrittMarkkinoille tulo ja markkinoilta poistuminen
Marktanteile der UnionsherstellerUnionin tuottajien markkinaosuus
Marktaufsicht und NachprüfungsverfahrenMarkkinavalvonta ja tarkastusmenettely
Anteil am GemeinschaftsmarktMarkkinaosuus yhteisön markkinoilla
Anteile an GeldmarktfondsRahamarkkinarahasto-osuudet
Ausweis von GeldmarktfondsRahamarkkinarahastojen yksilöinti
Liberalisierung des Marktesmarkkinoiden vapauttaminen
Attraktivität des UnionsmarktesUnionin markkinoiden houkuttelevuus
Aktive, präventive ArbeitsmarktpolitikenAktiivinen ja ennakoiva työmarkkinapolitiikka
Marktanteil in der UnionMarkkinaosuus unionissa
Marktanteil — alle VerfahrenMarkkinaosuus – kaikki menettelyt
Marktanteil der gedumpten EinfuhrenPolkumyynnillä tapahtuneen tuonnin markkinaosuus
Marktanteil der Einfuhren aus JapanJapanista tulevan tuonnin markkinaosuus
Marktanteil der Einfuhren aus TaiwanTaiwanista tulevan tuonnin markkinaosuus
Marktanteil des Wirtschaftszweigs der GemeinschaftYhteisön tuotannonalan markkinaosuus
Marktpreisdaten für langfristige bilaterale VerträgeMarkkinahintaa koskevat tiedot kahdenvälisille pitkäaikaisille sopimuksille
Rentabilität auf dem UnionsmarktKannattavuus unionin markkinoilla
Verkaufsmenge auf dem GesamtmarktMyyntimäärä kokonaismarkkinoilla
Verkaufsmenge auf dem UnionsmarktMyyntimäärä unionin markkinoilla
Kapitalrendite auf dem GesamtmarktInvestointien tuotto kokonaismarkkinoilla
Harmonisierungsamt für den Binnenmarktsisämarkkinoiden harmonisointivirasto
Verkaufsmengen auf dem GemeinschaftsmarktMyyntimäärä yhteisön markkinoilla
Preisberichterstattung auf dem ZuckermarktSokerimarkkinoiden hintaselvitykset
Anteile an Geldmarktfonds [43]Rahamarkkina-rahasto-osuudet [43]
Außer Fischarten ohne Marktwert.Lukuun ottamatta kaupallisesti merkityksettömiä lajeja.
Außer Fischarten ohne Marktwert.“Lukuun ottamatta kaupallisesti merkityksettömiä lajeja.”;
Bestimmung des relevanten UnionsmarktesUnionin markkinoiden määrittäminen
Artikel 40: Vorherige Marktkonsultationen40 artikla: Alustavat markkinakartoitukset
Artikel 58: Vorherige Marktkonsultationen58 artikla: Alustavat markkinakartoitukset
Auswirkungen des prognostizierten MarktwachstumsEnnustetun markkinoiden kasvun vaikutus