"Lärm" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Lärmmelu

Beispieltexte mit "Lärm"

Umwelt und Gesundheit, einschließlich Chemikalien und LärmYmpäristö ja terveys, kemikaalit ja melu mukaan luettuina
Von Lokomotiven, Triebzügen und Reisezugwagen ausgehender LärmVeturien, monirunkoisten yksikköjen ja matkustajavaunujen synnyttämä melu
Wahl eines geeigneten Standorts für Lärm verursachende TätigkeitenSopivan paikan valinta melua aiheuttavalle toiminnalle
Vibrationsisolierung der Lärm verursachenden Betriebsvorgänge/AggregateEri prosessien/yksiköiden tärinäeristys
Lärm und gegebenenfalls anderer negativer Auswirkungen auf die Umwelt.kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja tarvittaessa muiden kielteisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi toteutettavat toimenpiteet.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Lärmpegelmelutaso
Lärmbelästigungmelusaaste
Lärmschutzmeluntorjunta
Lärmminderungsverfahren — BalloneMelunvaimennusmenetelmät – ilmapallot
Lärmminderungsverfahren — FlugzeugeMelunvaimennusmenetelmät – lentokoneet
Lärmminderungsverfahren — HubschrauberMelunvaimennusmenetelmät – helikopterit
Ausstellung von Lärmzeugnissen,melutodistusten antaminen;
Lärmgrenzwert im betreffenden BereichAlueella noudatettava meluraja
Lärm, Boden-, Wasser-, LuftverschmutzungMelu sekä maaperän, veden ja ilman pilaantuminen
Lärmschutzzeugnisse werden für unbegrenzte Dauer ausgestellt.Melutodistus on voimassa toistaiseksi.
Lärmminderungsverfahren — Flugzeuge, Hubschrauber und MotorseglerMelunvaimennusmenetelmät – lentokoneet, helikopterit ja moottoripurjelentokoneet
Lärmschutzzeugnisse dürfen nur durch die zuständigen Behörden eines Eintragungsstaates ergänzt oder geändert werden.Melutodistukseen saa tehdä lisäyksiä tai muutoksia vain rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen.
B.425 Ausstellung von LärmschutzzeugnissenB.425 Melutodistusten antaminen
Lokale Phänomene (Lärm, Erschütterungen, Gerüche)Paikalliset kysymykset (melu, tärinä, haju)
B.430 Aussetzung und Widerruf von LärmschutzzeugnissenB.430 Melutodistuksen voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen
Anlage VII — EASA Formblatt 45 — Lärmschutzzeugnis;Lisäys VII – EASA 45 -lomake – melutodistus;
Luftemissionen, Lärm, Erschütterungen usw. durch BaumaschinenRakennuskoneiden aiheuttamat ilmapäästöt, melu, tärinä jne.
Errichtung von Lärmschutzwänden und/oder natürlichen LärmbarrierenRakennuksista ja/tai luonnonesteistä muodostuvien meluvallien rakentaminen
haben zu gewährleisten, dass Sicherheit Vorrang vor Lärmminderung hat, undniillä on varmistettava, että turvallisuus on etusijalla melunvaimennukseen nähden; ja