"Kultur" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Kulturkulttuuri

Beispieltexte mit "Kultur"

Digitale Kulturdigitaalinen lukutaito
politische Kulturpoliittinen kulttuuri
bodenunabhängige Kulturvesiviljely
Recht auf Kulturoikeus kulttuuriin
Prioritäten des Unterprogramms KulturKulttuurin alaohjelman painopisteet
Fördermaßnahmen im Unterprogramm KulturKulttuurin alaohjelman tukitoimenpiteet
T mit der Prüfchemikalie behandelte KulturT testikemikaalilla käsitelty viljelmä
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und KulturKoulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto
Integrierte Regionalentwicklung, Tourismus und KulturIntegroitu aluekehitys, matkailu ja kulttuuri
Jede Kultur wird gesondert gewonnen und aufgearbeitet.Jokainen viljelmä kerätään ja käsitellään erikseen.
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA)Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)
Die resultierende Kultur besteht im wesentlichen aus Eiweißpflanzen.Tästä viljelystä saatava sato koostuu pääasiassa valkuaiskasveista.
Die Zuschüsse wurden vom Ministerium für Kultur und Kirchenangelegenheiten ausgezahlt.Avustuksia maksoi kulttuuri- ja kirkkoministeriö.
Entwicklung und Förderung öffentlicher Dienstleistungen im Bereich Kultur und KulturerbeJulkisten kulttuuri- ja kulttuuriperintöpalvelujen kehittäminen ja edistäminen
Eine Kultur gilt als bewässert, wenn normalerweise eine künstliche Wasserzufuhr besteht.Viljelmää pidetään kasteltuna, jos vedenhankinta tapahtuu yleensä keinotekoisesti.
Er wurde anschließend zum Stellvertretenden Minister für Information und Kultur ernannt.Tämän jälkeen hänet nimitettiin tiedotus- ja kulttuuriasioiden apulaisministeriksi.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Dauerkulturpitkäaikainen viljely
Tropenkulturtrooppinen viljely
Eigenbedarfskulturomavaraistalous
Kulturverbreitungkulttuuritarjonta
Blumenkulturkukkien kasvatus
kulturelles Erbekulttuuriperintö
kulturelle Beziehungenkulttuurisuhteet
kultureller Unterschiedkulttuuriero
kulturelle Veranstaltungkulttuuritapahtuma
kulturelle Zusammenarbeitkulttuuriyhteistyö
bewässerte Kulturenkasteluviljely
soziokulturelle Gruppesosiokulttuurinen ryhmä
soziokulturelle Einrichtungsosiaali- ja kulttuuripalvelut
europäische Kulturveranstaltungeurooppalainen kulttuuritapahtuma
Dauerkulturen unter GlasMonivuotiset kasvihuonekasvit
Produktion aus Aquakulturenvesieläinten ja vesikasvien tuotanto
Zerstörung von Pflanzenkulturensadon tuhoutuminen
Werbung für Kulturveranstaltungkulttuurin edistäminen
Aquakulturflächen und Fischereivesiviljely ja kalastus
Kultur, Sport und UnterhaltungVirkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta
Kulturen mit niedrigem StickstoffbedarfVähän typpeä tarvitsevat kasvit
Kulturspezifische Zahlung für BaumwollePuuvillan lajikohtainen tuki
Kultur-Sammlung Nr. DSM BV-0001 CIPAC-Nr.Kantakokoelma nro DSM BV-0001
Kulturen von Mikroorganismen der Position 3002;nimikkeen 3002 mikro-organismiviljelmiä;
Kulturbeihilfen — Anreize für FilmproduzentenKulttuurituki – kannustimet elokuvatuottajille
Kulturpilze (Wiesenchampignon, Austernsaitling, Shitake)Viljellyt (Herkkusieni, osterivinokas, siitake)
Nur Tiere der AquakulturAinoastaan vesiviljellyt eläimet
B. Seuchen bei Tieren in AquakulturB. Vesiviljelyeläinten taudit
V. Tiere und Erzeugnisse der AquakulturV Vesiviljelyeläimet ja -tuotteet
Förderung neuer Niederlassungen in der AquakulturUusien kestävän vesiviljelyn harjoittajien kannustaminen
Bescheinigung der Tiergesundheit für Fische und Krebstiere aus AquakulturEläinten terveyttä koskeva vakuutus vesiviljelystä peräisin olevien kalojen ja äyriäisten osalta
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2318/2001 hinsichtlich der Anerkennung der Erzeugerorganisationen im Sektor Fischerei und Aquakulturasetuksen (EY) N:o 2318/2001 muuttamisesta kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöjen hyväksynnän osalta
Mindestgebühren bzw. –Kostenbeiträge im Zusammenhang mit der Erzeugung und Vermarktung von Fischereierzeugnissen und Erzeugnissen der AquakulturKalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuottamiseen ja markkinoille saattamiseen sovellettavat vähimmäismaksut
ein Beirat für Aquakultur;vesiviljelyalan neuvoa-antava toimikunta
Schutz des kulturellen Erbeskulttuuriperinnön suojelu
Beihilfen für sonstige KulturenMuiden viljelykasvien tuki
Rat für kulturelle Zusammenarbeitkulttuuriyhteistyön neuvosto
Codenummer 7 Bewässerte FolgekulturenKoodi 7 Kastellut jatkuvat toissijaiset viljelmät
Codenummer 1 Hauptkulturen (unbewässert)Koodi 1 Kastelemattomat varsinaiset viljelmät
Flächenzahlungen für andere KulturpflanzenMuiden peltokasvien pinta-alatuet