"Kuba" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
KubaKuuba

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Zwergbanane, Plantain, Kuba-BananeKääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani
verwendete Testdosen, Dauer der Exposition und der Inkubationszeit nach der Behandlung;testissä käytetyt annokset, altistuksen kesto ja käsittelyn jälkeinen inkubaatioaika,
Zur Kultivierung sind geeignete Kulturmedien- und Inkubationsbedingungen (Kulturgefäße, CO2-Konzentration, Temperatur und Feuchtigkeit) zu verwenden.Soluviljelmiä on viljeltävä sopivissa elatusaineissa ja inkubaatio-olosuhteissa (kasvatusastiat, CO2-pitoisuus, lämpötila ja kosteus).