"Kreditkosten" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Kreditkostenlainanhoitokustannukset

Beispieltexte mit "Kreditkosten"

Kreditkosten.Nämä oikaisut tehtiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti kuljetuksen, vakuutuksen ja käsittelyn osalta.
Kreditkosten — stattgegeben.Tarkastuksen jälkeen väite hyväksyttiin yhtä luottokustannusta lukuun ottamatta.
Kreditkosten sowie für Antidumpingzölle vorgenommen.Tämän perusteella oikaisuja tehtiin pakkauskustannusten, kuljetuskustannusten, luottokustannusten ja polkumyyntitullien suhteen.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Kreditkosten) andererseitsI Perusyhtälö, joka osoittaa yhtäältä luoton nostoerien ja toisaalta takaisinmaksujen ja luotosta perittävien maksujen vastaavuuden.
Kreditkosten, Bankgebühren und Provisionen wurden, wenn angemessen und gerechtfertigt, gebührende Berichtigungen vorgenommen.Oikaisuja tehtiin kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, pakkaus- ja luottokustannusten, pankkimaksujen ja palkkioiden huomioon ottamiseksi aina, kun se oli mahdollista ja perusteltua.