"Koks" auf Finnisch


Kokskoksi


Beispieltexte mit "Koks"

Koks und Schwelkoks, aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, auch agglomeriert; RetortenkohleKivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi, myös yhteenpuristettu; retorttihiili
für Kohle und Koks bis zum 1. Januar 2009.hiili ja koksi 1 päivään tammikuuta 2009;
für Steinkohle, Koks und Braunkohle bis zum 1. Januar 2007,hiili, koksi ja ligniitti 1 päivään tammikuuta 2007,
Herstellung von Koks gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EGDirektiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitetut koksaamot

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Kokereikoks u. BraunkohlenkoksKoksiuunikoksi ja ruskohiilikoksi
Kohle, Kokskohle, PetrolkoksHiili, koksihiili, öljykoksi (petroleum coke)
Destillate (Kohle), Koksofenleichtöl, Naphthalin-SchnittTisleet (kivihiili), koksiuunikevytöljy, naftaleenijae;
Pech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen MineralteerenPiki ja pikikoksi, kivihiilitervasta tai muusta kivennäistervasta saatu
Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus Erdöl oder Öl aus bituminösen MineralienMaaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet
Es stimmt, dass für die Herstellung von Graphitelektrodensystemen verschiedene Qualitäten Petrolkoks verwendet werden können.Grafiittielektrodijärjestelmien tuottamiseen voidaan todellakin käyttää erilaisia petrolikoksin laatuja.