"Kohlenwasserstoff" auf Finnisch


Kohlenwasserstoffhiilivety


Beispieltexte mit "Kohlenwasserstoff"

Die Prüfgase für die Sauerstoffquerempfindlichkeit müssen Propan mit 350ppmC ÷75ppmC Kohlenwasserstoff enthalten.Hapen vaikutuksen määrittämisessä käytettävien kaasujen on sisällettävä propaania, jossa on 350 ppmC ± 75 ppmC hiilivetyä.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Kohlenwasserstoffe (HC) (g/kWh)(g/kWh) Typen oksidit
Förderung von Kohlenwasserstoffenhiilivetyjen tuotanto
Speicherung von Kohlenwasserstoffenhiilivetyjen varastointi
Beurteilung von Kohlenwasserstoffenhiilivetyarviointi
Umweltverschmutzung durch Kohlenwasserstoffeöljysaasteet
Datenaufzeichnungsgerät des KohlenwasserstoffanalysatorsHiilivetyanalysaattorin tietojen tallennusjärjestelmä
Kohlenwasserstoffe, C8-11, Naphthakracken, ToluolschnittHiilivedyt, C8–11, teollisuusbensiinikrakkaus, tolueenijae;
Kohlenwasserstoffe, C8-12, Destillate nach katalytischem KrackenHiilivedyt, C8-12 katalyyttisen krakkausyksikön tisleet;
Kohlenwasserstoffe, C8-12, katalytisches Kracken, chemisch neutralisiertHiilivedyt, C8–12, katalyyttinen krakkaus, kemiallisesti neutraloitu;
Kohlenwasserstoffe, C8-12, katalytisches Kracken, chemisch neutralisiert, gesüßtHiilivedyt, C8–12, katalyyttinen krakkaus, kemiallisesti neutraloidut, makeutetut;
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Kohlenwasserstoffe, C4-6, leicht, Pentanabtrennung, Wasserstoffbehandlung, AromatenHiilivedyt, C4-6, pentaaninpoistoyksikön kevyet aineet, aromaattinen vetykäsittelijä;
Kohlenwasserstoffe, wasserstoffbehandelte leichte Naphthadestillate, LösungsmittelraffinationHiilivedyt, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, liuotinjalostettu;
Kohlenwasserstoffe, C6-reich, wasserstoffbehandelte leichte Naphthadestillate, LösungsmittelraffinationHiilivedyt, runsaasti C6:ta, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, liuotinjalostettu;
die Kohlenwasserstoffmasse in Gramm,hiilivedyn massa grammoina
Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe: andereMuut hiilivetyjen halogeenijohdannaiset
Chlorderivate der acyclischen KohlenwasserstoffeAsyklisten hiilivetyjen kloorijohdannaiset
Aromatische Kohlenwasserstoffe, C9-12; BenzoldestillationAromaattiset hiilivedyt, C9-12, bentseenitisle;
Halogenderivate der aromatischen Kohlenwasserstoffe: andereMuut aromaattisten hiilivetyjen halogeenijohdannaiset
ungesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffeasyklisten hiilivetyjen tyydyttymättömät kloorijohdannaiset
Emissionsgrenzwerte für Kohlenwasserstoffe im ZweistoffbetriebHiilivetyjen päästörajat kaksipolttoainetilassa