"Klima" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Klimailmasto

Beispieltexte mit "Klima"

Klima und Klimawandelilmasto ja ilmastonmuutos
In der Provinz Fthiotida herrscht gemäßigtes mediterranes Klima.Fthiotidan nomoksessa vallitsee lämmin välimerellinen ilmasto.
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem KlimaVedenlämmityksen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem KlimaTilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem KlimaKokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem KlimaKokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
Das Klima dieser Gegend ist mild;Alueella vallitsee lauhkea ilmasto.
In Ländern mit winterlichem Klima wird zuweilen Streusalz zur Enteisung verwendet.Talvi-ilmaston maissa käytetään joskus suolaa lumen sulattamiseen.
gegebenenfalls Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Gesellschaft, das Klima und die Umwelt sowie Barrierefreiheit;tapauksen mukaan taloudelliset, yhteiskunnalliset, ilmastolliset ja ympäristövaikutukset sekä käytettävyys;
Die Verwendung ist insbesondere für Früchte technisch notwendig, die hauptsächlich aus Ländern mit tropischem Klima eingeführt werden.Käytön tekniset perusteet koskevat etenkin lähinnä trooppisen ilmaston maista tuotavia hedelmiä.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Klimazoneilmastovyöhyke
Klimaveränderungilmastonmuutos
Klimatisierungilmastointi
Klimatologieklimatologia
Bioklimatologiebioklimatologia
Klimawandel und Energieeffizienz,ilmastonmuutos ja energiatehokkuus;
Kälte- und KlimatechnikJäähdytys- ja ilmastointitekniikka
Agrarumwelt- und KlimamaßnahmeMaatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet
Agrarumwelt- und KlimamaßnahmenMaatalouden ympäristötoimet
Das Teilprogramm „Klimapolitik“Ilmastotoimet-alaohjelma Ilmastotoimet-alaohjelma tarjoaa uuden ja ainutlaatuisen tilaisuuden tukea EU:n ilmastopolitiikan täytäntöönpanoa.
Waldgesellschaften gemäßigter Klimazonenlauhkean vyöhykkeen metsä
Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz und RohstoffeIlmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet
Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz und Rohstoffe;Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet;
Klimageräte von der in Kraftfahrzeugen verwendeten ArtIlmastointilaitteet, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa
Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel sowie Verwaltungspraxis und Information.Ilmastonmuutoksen hillitseminen, Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja Ilmastohallinto ja -tieto.
Klimaschutz und Ressourceneffizienz sind sich gegenseitig verstärkende Ziele im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung.Ilmastotoimet ja resurssitehokkuus ovat toisiaan vahvistavia tavoitteita, jotka tukevat kestävän kehityksen saavuttamista.
Klimageräte mit Kälteerzeugungsvorrichtung (ausgenommen Klimageräte der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art, Kompaktgeräte sowie „Split-Systeme“)Ilmastointilaitteet, joissa on jäähdytysyksikkö (pois lukien moottoriajoneuvoissa käytettävät, yhdeksi kokonaisuudeksi rakennetut tai erillisistä yksiköistä koostuvat laitteet)
Klimageräte ohne Kälteerzeugungsvorrichtung; Zentrallüftungsgeräte, VAV-Boxen und -Terminals, Geräte mit konstantem Volumen und GebläsekonvektorenIlmastointilaitteet, joissa ei ole jäähdytysyksikköä; ilmankäsittely-yksiköitä, muuttuvan ilmavirran säätimiä, vakioilmavirtasäätimiä ja/eikä puhallinkonvektoreita
Anpassung an den Klimawandelilmastonmuutokseen sopeutuminen
Anpassung an den Klimawandel;Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Nachhaltige Entwicklung und KlimawandelKestävä kehitys ja ilmastonmuutos
Wirtschaftskrise und klimatische Bedingungen4.3 Talouskriisi ja ilmasto-olosuhteet
Schwerpunktbereiche des Teilprogramms "Klimapolitik"Ilmastotoimet-alaohjelman painopistealueet
Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimaänderungenhallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli
BERICHTERSTATTUNG ÜBER ANDERE KLIMASCHUTZRELEVANTE INFORMATIONENRAPORTOINTI MUISTA ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA