"Katalog" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Katalogluettelo

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Katalogisierungluettelointi
Siehe auch Schengen-Katalog, Empfehlungen und bewährte Praktiken.Ks. myös Schengen-luettelo, suositukset ja parhaat käytännöt.
Werbedrucke, Werbeschriften und dergleichen (ohne Verkaufskataloge)Painettu kaupallinen mainosaineisto (pois lukien kaupalliset luettelot)
Bereitstellung folgender Funktionen: Warenkataloge oder Preislisten,seuraavan toiminnon tarjoaminen: tuoteluettelot tai hinnastot,
Parameter/Analyt der Untersuchung nach dem Stoffcode des PARAM-Katalogs.Analyysin parametrin/analyytin kuvaus PARAM-luettelossa olevan ainekoodin (Substance code) mukaisesti.
Beschreibung des untersuchten Lebensmittelprodukts nach dem MATRIX-Katalog.MATRIX-luettelon mukainen kuvaus analysoidusta elintarvikkeesta.
Dienstleistungen des Druckens von Werbedrucken und Werbeschriften, Verkaufskatalogen und dergleichenMainosluetteloiden, -esitteiden, -julisteiden ja muiden painettujen mainostuotteiden painatuspalvelut
Es werden ständig neue elektronische Beschaffungsmethoden entwickelt, wie etwa elektronische Kataloge.Uusia sähköisiä hankintamenetelmiä, kuten sähköisiä luetteloja, kehitetään jatkuvasti.