"Kanada" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

KanadaKanada

Beispieltexte mit "Kanada"

Schlussofferte unter Anlage I von KanadaLiiteosassa I esitetty Kanadan lopullinen tarjous
Holz von Acer saccharum Marsh., zur Furnierherstellung, mit Ursprung in den USA und KanadaLajin Acer saccharum Marsh. puutavara, joka on peräisin Yhdysvalloista ja Kanadasta ja tarkoitettu vanerin valmistukseen
Dem Lieferland Kanada zugeteiltKiintiö jaetaan toimittajamaa Kanadalle
In Anbetracht dessen wurde Kanada als Vergleichsland gewählt.Edellä esitetyn perusteella vertailumaaksi valittiin Kanada.
In Anhang I Teil 1 erhält der Eintrag für Kanada folgende Fassung:Korvataan liitteessä I olevassa 1 osassa Kanadaa koskeva kohta seuraavasti:
In der Liste in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 erhält der Eintrag für Kanada folgende Fassung:Korvataan asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteessä III olevassa taulukossa Kanadaa koskeva kohta seuraavasti:
Folgenden Menge (in Tonnen) ist für Kanada und alle EU-Mitgliedstaaten ausgenommen Estland, Lettland, Litauen und Polen verfügbar.: 611Kanada ja unionin jäsenvaltiot Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Puolaa lukuun ottamatta voivat pyytää seuraavan tonnimäärän: 611

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Mexiko.Yhdysvallat, Kanada, Meksiko.
von einem Punkt auf 120° 15′ Länge und 49° Breite auf der Grenzlinie Kanada/USA,Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevasta kohdasta 120°15′ pituutta, 49° leveyttä
südlich bis zu einem Punkt auf 118° 15′ Länge und 49° Breite auf der Grenzlinie Kanada/USAetelään Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevaan kohtaan 118°15′ pituutta, 49° leveyttä
Marokko, Kap Verde, Guinea-Bissau, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Venezuela, Südafrika, Angola und MosambikMarokko, Kap Verde, Guinea-Bissau, Yhdysvallat, Kanada, Venezuela, Etelä-Afrikka, Angola ja Mosambik