"Instandhaltung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Instandhaltungkunnossapito

Beispieltexte mit "Instandhaltung"

Instandhaltung und Wartunghuolto ja ylläpito
Instandhaltung der Gebäude, Maschinen, Geräte, Hecken, Gräben usw.;rakennusten, koneiden, laitteiden, aitojen, ojien jne. kunnossapito,
Gesamtumsatz Betrieb und InstandhaltungYlläpidon ja hoidon kokonaisliikevaihto
Kapitalzuweisung für Betrieb und InstandhaltungYlläpitoon ja hoitoon kohdennettu pääoma
Mesta AS: Erlöse, Kosten und Rendite für die Übergangsaufträge in den Bereichen Betrieb und InstandhaltungMesta AS: Teiden ylläpitoa ja hoitoa koskevien siirtymäsopimusten tulot, kustannukset ja tuottoaste
geringere Kosten für die Instandhaltung der AnlagenKäyttöomaisuuden ylläpitokustannusten väheneminen
Handel, Instandhaltung und Reparatur von KraftfahrzeugenTukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
Reparatur und Instandhaltung von Luft- und RaumfahrzeugenIlma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
Reparatur und Instandhaltung von Bau- und BergbaumaschinenKaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden korjaus ja huolto
Reparatur und Instandhaltung von Förder- und HebevorrichtungenNosto- ja siirtolaitteiden korjaus ja huolto
Reparatur- und Instandhaltung von landwirtschaftlichen ZugmaschinenMaataloustraktorien huolto ja korjaus
Reparatur und Instandhaltung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungenSähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden korjaus ja huolto

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen an Schiffen, Flugzeugen und sonstigen Fahrzeugen werden von dieser Position erfasst.Aluksiin, ilma-aluksiin ja muihin kuljetusvälineisiin kohdistuvat korjaus- ja huoltotyöt sisältyvät tähän erään.
Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen im Baugewerbe sind ebenfalls nicht erfasst, da sie zu den Bauleistungen gerechnet werden.Rakennusten huolto- ja korjaustyöt eivät kuulu tähän erään, koska ne sisällytetään rakentamiseen.
Die Betriebs- und InstandhaltungsaufträgeTeiden ylläpitoa ja hoitoa koskevat sopimukset
Reinigungs-, Instandhaltungs- und Sicherheitskosten;siivous, kunnossapito ja turvallisuus;
Verringerung der Betriebs- und InstandhaltungskostenToiminta- ja ylläpitokustannusten väheneminen
technische Dokumentation und Instandhaltungsvorschriften.tekniset asiakirjat ja huoltomääräykset.
Anteil Betriebs- und Instandhaltungsumsatz am GesamtumsatzYlläpidon ja hoidon liikevaihdon osuus suhteessa kokonaisliikevaihtoon
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an SchienenfahrzeugenVetureiden ja rautateiden liikkuvan kaluston korjaus- ja huoltopalvelut
durch einen entsprechend zugelassenen Instandhaltungsbetrieb.asianmukaisesti hyväksytyssä huolto-organisaatiossa.