"Hypothek" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Hypothekkiinnitys

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Hypothekenbankkiinnitysluottopankki
Hypotheken auf Wohnimmobilien oderasuinkiinteistöön vahvistetut kiinnitykset; tai
Hypotheken auf Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien odertoimisto- tai muihin liiketiloihin vahvistetut kiinnitykset; tai
Hypothekarkredite, die unter die ersten beiden Kategorien fallen, kommen für eine Übernahme im Rahmen der Hypothekarkreditregelung in Frage.Kahteen ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kiinnelainat voivat olla kiinnelainajärjestelyn mukaisen swap-sopimuksen kohteena.
Die Liste beinhaltet Hypothekendarlehen.Luetteloon sisältyvät asuntoihin kohdistuvat kiinnitykset.
über die Hypothekarkreditregelung (Island)kiinnelainajärjestelystä (Islanti)
Die Hypothekarkreditregelung ist unbefristet.Kiinnelainajärjestely ei ole ajallisesti rajattu.
Anträge im Rahmen der HypothekarkreditregelungKiinnelainajärjestelyä koskevat hakemukset
Swap-Abwicklung im Rahmen der HypothekarkreditregelungKiinnelainajärjestelyyn liittyvän swap-sopimuksen selvittely Kun kiinnelainapoolin arvo on määritetty, se siirretään HFF:lle.
Risikopositionen, die aus Hypothekendarlehen resultierenKiinteistövakuudellisista luotoista aiheutuvat vastuut
Bewertung des Hypothekarkredits — unabhängiger SachverständigerKiinnelainan arvonmääritys – riippumaton asiantuntija