"Handelsabkommen" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Handelsabkommenkauppasopimus

Beispieltexte mit "Handelsabkommen"

Handelsabkommen (EU)kauppasopimus (EU)
Ratifizierung und uneingeschränkte Umsetzung aller vom Staat geschlossenen Handelsabkommen.Sen on ratifioitava ja pantava täysimääräisesti täytäntöön kaikki valtioliiton tekemät kauppasopimukset.
Unterstützung der Handelspolitik, der Teilnahme an Verhandlungen und der Umsetzung der HandelsabkommenKauppapolitiikkaan, neuvotteluihin osallistumiseen ja kauppasopimusten täytäntöönpanoon liittyvä apu
Vor kurzem wurde ein Handelsabkommen abgeschlossen, mit dem das Anpassungsprotokoll geändert wird.Hiljattain tehtiin kauppasopimus, jolla muutetaan mukauttamispöytäkirjaa.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Freihandelsabkommenvapaakauppasopimus
Freihandelsabkommen mit Drittländern;Kolmansien maiden kanssa solmitut vapaakauppasopimukset
des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artikla;
Gewährleistung der Umsetzung sämtlicher regionaler Freihandelsabkommen.Sen on huolehdittava kaikkien alueellisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta.
Weitere Liberalisierung des regionalen Handels auf der Grundlage der bereits in Kraft getretenen Freihandelsabkommen.Alueellisen yhteistyön parantaminen: Serbia ja Montenegron on syvennettävä kaupan alueellista vapauttamista voimassa olevien vapaakauppasopimusten perusteella.