"Governance" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Governancehallintotapa

Beispieltexte mit "Governance"

Förderung der Anwendung eines Kodex für die Corporate Governance.Sen on edistettävä yritysten johtamis- ja valvontajärjestelmiä koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa.
Good Governance sowie duale Karrieren zu unterstützenhyvän hallinnon ja kaksoisurien edistämiseen
Bestimmungen über die Governance des Finanzierungsinstruments;rahoitusvälineen hallinnointia koskevat määräykset;
Belfius wird auch seine Governance im Risiko- und Liquiditätsmanagement verbessern.Belfius sitoutuu parantamaan riskien ja likviditeetin hallintamenettelyjään. Belfius on jo laatinut uudet ohjeet varmistaakseen likviditeetin järkevän hallinnan tulevaisuudessa.
DBB/Belfius wird auch seine Governance bei der Risiko- und Liquiditätssteuerung verbessern.DBB/Belfius sitoutuu parantamaan riskien ja likviditeetin hallintamenettelyjään. Belfius on jo laatinut uudet ohjeet varmistaakseen likviditeetin järkevän hallinnan tulevaisuudessa.
Schwerpunkt ist die Governance der Nanotechnologie zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt.Tässä toimessa keskitytään nanoteknologian hallintaan yhteiskunnan ja ympäristön hyödyksi.
Ein zusätzlicher Beitrag sollte für das „Global Governance Programme“ des EHI vorgesehen werden.Yliopistollisen Eurooppa-instituutin globaalin hallinnan ohjelmaan olisi osoitettava lisämääräraha.
Verzeichnis der technischen Unterlagen über die Vertriebsarchitektur, die Governance und den GesamtplanLuettelo teknisistä asiakirjoista välitysarkkitehtuuria, hallinnan kuvausta ja suuntaviivat sisältävää suunnitelmaa varten

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Erklärung, ob der Emittent der/den Corporate-Governance-Regelung(en) im Land seiner Gründung genügt.Maininta siitä, noudattaako liikkeeseenlaskija perustamismaansa hyvän hallinnon standardeja (corporate governance).
den Auswirkungen auf die Governance-Struktur der Einrichtung und auf ihre finanziellen und personellen Ressourcen.siirron vaikutus elimen hallintorakenteeseen ja sen taloudellisiin ja henkilöresursseihin.
Förderung und Unterstützung von Good Governance im Sport und von dualen Karrieren von Sportlerinnen und Sportlern;edistetään ja tuetaan urheilun hyvää hallintoa ja urheilijoiden kaksoisuria;
Vorbereitende Maßnahme — Festlegung eines Governance-Modells für den Donauraum der Europäischen Union — Bessere und effizientere KoordinierungValmistelutoimi – Hallinnointimallin määrittely Euroopan unionin Tonavan aluetta varten – parempaa ja tehokkaampaa koordinointia
Alle VÜD-Dokumente zu Kroatien finden sich auf folgender Website: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htmKaikki Kroatian liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvät asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System