"Gold" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Goldkulta

Beispieltexte mit "Gold"

Gold (einschließlich platiniertem Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder PulverKulta, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena
Gold (einschließlich platinierten Golds), in Rohform oder als Pulver, zu nicht monetären ZweckenKulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana tai jauheena, monetaarinen
Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften; in der Regel Anlagegeschäfte mit Währungsreserven oder GoldTakaisinostosopimuksiin perustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko valuuttoja tai kultaa.
Als „Edelmetalle“ gelten Silber, Gold und Platin.Ilmaisulla ”jalometalli” tarkoitetaan hopeaa, kultaa ja platinaa.
Mineralvorkommen, die Silber, Gold oder Platinoide enthalten.Mineraaliesiintymät, joihin lukeutuvat hopea, kulta ja platinametallit yleensä.
Unter Nichtwährungsgold fällt jegliches Gold außer Währungsgold.Muu kulta kuin monetaarinen kulta luokitellaan ei-monetaariseksi kullaksi.
Die ESMA kann dabei erwägen, auch Gold als Sicherheit zu akzeptieren.Arvopaperimarkkinaviranomainen voi katsoa vakuudeksi hyväksyttäväksi omaisuuseräksi myös kullan.
Goldkonten ohne Zuweisung beinhalten eine Forderung auf Herausgabe von Gold gegenüber dem Kontoverwalter.Kohdistamattomat kultatilit merkitsevät tilinhoitajaan kohdistuvaa vaadetta toimittaa kultaa.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Golddevisenstandardkultavaluuttakanta
Goldstandardkultakanta
Goldbrassen (Sparus aurata)kultaotsa-ahven (Sparus aurata)
Goldrute, Absolue/Goldrute, Extraktkultapiiskusta (Goldenrot) saatu absoluutti / uute
Edelmetalle (außer Gold)Jalometallit (paitsi kulta)
Wechselkurs- und GoldkontrakteValuuttakursseja ja kultaa koskevat sopimukset
Schmuck- und Goldwarenerzeugungkorut ja muut kultasepän tuotteet
Edelmetallkontrakte (außer Goldkontrakte)Muita jalometalleja kuin kultaa koskevat sopimukset
Gold- und Silberschmiedewaren aus SilberHopea- tai kultasepänteokset hopeaa
Gold, Edelmetalle und Diamanten gemäß Artikel 11aLuettelo 11 a artiklassa tarkoitetuista kullasta, jalometalleista ja timanteista
Gold- und Silberschmiedewaren aus anderen Edelmetallen, a.n.g.Kulta- tai hopeasepän teokset jalometallia, muualle luokittelemattomat
Gold-(Au-)"Laser" mit einer mittleren Ausgangsleistung größer als 5 W,Kulta(Au)"laserit", joiden keskimääräinen lähtöteho ylittää 5 W;
Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder EdelmetallplattierungenKulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat, jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia
Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, als Halbzeug, jedoch nicht weiter bearbeitetKullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena
Anlagen aus Goldeinlagen von KundenAsiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset
Anlagen aus Goldeinlagen von Kunden.Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset.
Das Demonstrationsprogramm Golden SunGolden Sun -demonstrointiohjelma
vergoldet, versilbert oder platinierthopeoidut, kullatut tai platinoidut
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (F.1)Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (F.1)
Fremdwährungsbezogene Geschäfte und Geschäfte auf Goldbasis:Valuuttakurssisopimukset ja kultaa koskevat sopimukset
Münzen (ausgenommen Goldmünzen), ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittelmetallirahat (muut kuin kultarahat), jotka eivät ole laillisia maksuvälineitä