"Gesetzgebung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Gesetzgebunglainsäädäntö

Beispieltexte mit "Gesetzgebung"

lokale Gesetzgebungpaikallinen lainsäädäntö
Erwerbsrenten, bei denen nach der finnischen Gesetzgebung auf zukünftige Zeiträume abgestellt wird.Työeläkkeet, joiden osalta otetaan huomioon tulevat kaudet kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Die GLÖZ-Standards werden in der nationalen Gesetzgebung definiert und in den Programmen näher ausgeführt.hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimukset määritellään kansallisessa lainsäädännössä ja täsmennetään ohjelmissa;
Europäische Chemikalienagentur — Tätigkeiten im Bereich der Gesetzgebung zur Ein- und Ausfuhr gefährlicher ChemikalienEuroopan kemikaalivirasto – Vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä koskevaan lainsäädäntöön liittyvät toimet
Verbesserung der Gesetzgebung im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und Schaffung eines effektiven Geldwäschepräventionssystems.Kroatian on parannettava rahanpesun vastaista lainsäädäntöä ja saatettava päätökseen toimivan rahanpesun torjuntajärjestelmän käyttöönotto.
Europäische Chemikalienagentur — Tätigkeiten im Bereich der Gesetzgebung zur Ein- und Ausfuhr gefährlicher Chemikalien — Beitrag zu Titel 3Euroopan kemikaalivirasto – Vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä koskevaan lainsäädäntöön liittyvät toimet – Rahoitusosuus osastoon 3

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Forstgesetzgebungmetsälainsäädäntö
Antidumpinggesetzgebungpolkumyyntilainsäädäntö
Antitrustgesetzgebungkilpailunrajoituslainsäädäntö
Gesetzgebungsverfahrenlainsäädäntömenettely
Jagdgesetzgebungmetsästystä koskevat säännökset
Gesetzgebungsprogramm (EU)lainsäädäntöohjelma (EU)
Besonderes Gesetzgebungsverfahrenerityinen lainsäätämisjärjestys
übertragene Gesetzgebungsbefugnissiirretty lainsäädäntövalta
Ordentliches Gesetzgebungsverfahrentavallinen lainsäätämisjärjestys
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [2],noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä [2],
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren [3],noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä [3],
Die Kommission legt gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag vor.Komissio antaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.
Der Bericht wird gegebenenfalls von Gesetzgebungsvorschlägen begleitet werden.Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.
Dieser Bericht kann gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet sein.Kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää lainsäädäntöehdotus.
Umsetzung der neuen Asylgesetzgebung, einschließlich Einrichtung eines Auffanglagers.Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat Kroatian on pantava täytäntöön uusi turvapaikkalainsäädäntö ja perustettava väliaikainen vastaanottokeskus.
Weitere Verbesserung des Unternehmensumfelds Durchsetzung der verbesserten Handelsgesetzgebung.Liiketoimintaympäristön parantaminen Albanian on pantava täytäntöön parannettu kauppalainsäädäntö.