"Gesellschaft" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Gesellschaftyhtiö

Beispieltexte mit "Gesellschaft"

stille Gesellschaftosakkuusyhtiö
europäische Gesellschafteurooppayhtiö
gemischtwirtschaftliche Gesellschaftyhteisomistuksessa oleva yhtiö
Gesellschaft ohne Gewinnzweckyleishyödyllinen yhtiö
Wissenschaft und GesellschaftTiede ja yhteiskunta
Gesellschaft des bürgerlichen Rechtsyksityisoikeudellinen yhtiö
Gesellschaft mit beschränkter Haftungrajavastuuyhtiö
Leben in der Gesellschaftyhteiskuntaelämä
Satzung und Statuten der GesellschaftPerustamiskirja ja yhtiöjärjestys
V Wissenschaft mit der und für die GesellschaftV Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten
Externe Beratung und Einbeziehung der GesellschaftUlkopuolisten tahojen kuuleminen ja yhteiskunnan osallisuus
Grundlegende Infrastruktur und Netze der Gesellschaft.Yhteiskunnan perusinfrastruktuuri.
Unterstützung der Pionierarbeit für eine CO2-neutrale Gesellschaft.Hiilen käytöstä luopuneiden edelläkävijöiden tukeminen.
GesellschaftTieteen, teknologian, innovoinnin, talouselämän ja yhteiskunnan muuttuva luonne
Haupttätigkeit der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen,sen pääasiallisena toimintana on hankkia omistusosuuksia;
Gesellschaft höhere Risiken als unter anderen.Yhteiskunta hyväksyy suurempia riskejä joissain yhteyksissä kuin toisissa.
gesellschaftsrechtlich als Aktiengesellschaft oder als Gesellschaft mit beschränkter Haftung;yhtiöoikeuden nojalla (julkisoikeudelliset yhtiöt tai yksityiset rajavastuuyhtiöt); tai
Gesellschaft erschüttern.Nämä uhat voivat mahdollisesti vaarantaa yhteiskuntamme sisimmän perustan.
Gesellschaft ist in einem anderen Land des Euro-Währungsgebiets ansässigjoista: ylimmän määräysvaltaisen emoyrityksen kotipaikka on muussa euroalueen maassa
Gesellschaft veröffentlicht werden.Tiedot voisivat olla saatavilla julkisesti noteeratun yhtiön verkkosivuilla.
Gesellschaft veröffentlicht werden.Lisäksi palkka- ja palkkioselvitys olisi julkistettava yhtiön verkkosivuilla.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Versicherungsgesellschaftvakuutusyhtiö
Gesellschaftsgründungyhtiön perustaminen
Gesellschaftsrechtyhtiöoikeus
Treuhandgesellschaftedunvalvontayhtiö
Immobiliengesellschaftkiinteistöalan yritys
gesellschaftliche Analyseyhteiskunnallinen analyysi
offene Handelsgesellschaftavoin yhtiö
gemeinsame Tochtergesellschaftyhteinen tytäryhtiö
Europäische AtomenergiegesellschaftEuroopan atomienergiajärjestö
boreale Waldgesellschaftenboreaalinen metsä
mediterrane WaldgesellschaftenVälimeren ilmaston metsä
Status der InvestmentgesellschaftSijoitusyhteisöstatus
Eigenvermögen der VerwaltungsgesellschaftHallinnointiyhtiön omat varat
Tochtergesellschaft = SPM-ServicegesellschaftTytäryhtiö = SPM-palveluyhtiö
Tochtergesellschaft = SPM-BetriebsgesellschaftTytäryhtiö = SPM-operatiivinen yhtiö
Waldgesellschaften gemäßigter Klimazonenlauhkean vyöhykkeen metsä
Hauptverwaltungen und HoldinggesellschaftenPääkonttorit ja hallintayhtiöt Yhtiöryhmät
Beteiligungen an Risikokapitalgesellschaften,sijoitukset venture capital -yrityksiin;
der gemischten Mutterfinanzholdinggesellschaft,emoyrityksenä toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö;
SCHWERPUNKT "Gesellschaftliche herausforderungen"PAINOPISTEALUE "Yhteiskunnalliset haasteet"
Gesellschaftliche Beziehungen des PersonalsHenkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet
gesellschaftliche Herausforderungen: 29679 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen.Yhteiskunnalliset haasteet, 29679 miljoonaa euroa käypinä hintoina.
gesellschaftliche Rolle des Sports, wirtschaftliche Dimension des Sports und Organisation des Sports.urheilun yhteiskunnallinen merkitys, urheilun taloudellinen ulottuvuus ja urheilualan järjestäytyminen.
UNTERNEHMEN UND DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFTYRITYKSET JA TIETOYHTEISKUNTA
Typische Merkmale einer InvestmentgesellschaftSijoitusyhteisön tyypilliset ominaispiirteet
EINZELPERSONEN, HAUSHALTE UND DIE INFORMATIONSGESELLSCHAFTYKSITYISHENKILÖT, KOTITALOUDET JA TIETOYHTEISKUNTA
Pflichten des Leitungs- bzw. Verwaltungsorgans der ZielgesellschaftKohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen velvollisuudet
gesellschaftTalouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön edistäminen
gesellschaftB85L Jotta kappaleen B85K(a) mukainen vaatimus täyttyisi, sijoitusyhteisö:
gesellschaftValmistelutoimi – Vähemmistöt Venäjällä – Kulttuurin, tiedotusvälineiden ja kansalaisyhteiskunnan kehittäminen
Tochtergesellschaft von LLC Triple.LLC Triplen tytäryhtiö.
Investmentgesellschaft Ein Unternehmen, dassijoitusyhteisö Yhteisö,
Titel 09: Informationsgesellschaft und MedienOsasto 09: Tietoyhteiskunta ja viestimet
Zweckgesellschaften und gebietsfremde EinheitenErityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt ja ulkomaiset yksiköt
Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11) [6]yritykset (S.11) [6]
in Gesellschaftsform (als Investmentgesellschaft);yhtiöoikeuden nojalla sijoitusyhtiöksi; tai
den Marktanteil der einzelnen Muttergesellschaften.kunkin emoyhtiön markkinaosuus.