"Futtermittel" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Futtermittelrehut

Beispieltexte mit "Futtermittel"

pflanzliche Futtermittelrehu
Futtermittel für WeideviehLaiduneläinten rehu
Futtermittel und LebensmittelRehut ja elintarvikkeet
Futtermittel mit hohem ProteingehaltRehut, joiden proteiinipitoisuus on suuri
Futtermittel aus eigenem Betrieb oder anderen QuellenOmalta tilalta ja muista lähteistä peräisin oleva rehu
Futtermittel für Nutztiere (ohne Mehl und Pellets von Luzerne)Valmistettu kotieläinrehu (pl. sini- eli rehumailasjauho ja -pelletit)
Futtermittel und Lebensmittel sollten sicher und bekömmlich sein.Rehujen ja elintarvikkeiden olisi oltava turvallisia ja terveellisiä.
Futtermittel tierischen Ursprungs, ausgenommen Meereskrebstiere, wie z. B. Krilleläinperäiset rehuaineet, paitsi meriäyriäiset kuten krilli
Futtermittel werden in im Betrieb erzeugte und zugekaufte Futtermittel unterteilt.Käytetyt rehut jaetaan ostorehuihin sekä tilalla tuotettuihin ja käytettyihin rehuihin.
Futtermittel für Heimtiere oder Pferde und Lebensmittel, die von Passagieren und der Besatzung internationaler Beförderungsmittel mitgeführt werden;lemmikkieläimille tai hevosille tarkoitetuille rehuille ja kansainvälisessä liikenteessä olevien kuljetusvälineiden matkustajien ja miehistön hallussa oleville elintarvikkeille;
Für Kühe und Pferde bestimmte FuttermittelLehmille ja hevosille tarkoitettu rehu
Für Rinder und Pferde bestimmte FuttermittelNaudoille ja hevosille tarkoitettu rehu
Gleichzeitig mit den Tieren ausgeführte FuttermittelEläimille niiden viennin aikana tarkoitetut rehut ja ruoat
Empfohlene Geräte für die Probenahme fester Futtermittel4.2 Kiinteiden rehujen näytteenottoon suositellut välineet
Nicht homogenisierbare flüssige oder halbflüssige FuttermittelOsanäytteet voidaan ottaa myös sisältöä tyhjennettäessä.
Homogene oder homogenisierbare flüssige oder halbflüssige Futtermittel9.2.3 Homogeeniset ja homogenoituvat nestemäiset tai puolijuoksevat rehut
Erbringung von Dienstleistungen oder Vermietung von Ausstattung zum Transport und zur Vernichtung der Futtermittel.palveluiden hankkiminen tai välineiden vuokraaminen rehujen kuljettamiseksi ja hävittämiseksi.
Zugekaufte Futtermittel für SchweineOstetut sianrehut
Ausgenommen Futtermittel für Zierfische.Lukuun ottamatta koristekalojen rehua.
Notfallpläne für Futtermittel und LebensmittelRehuja ja elintarvikkeita koskevat varosuunnitelmat
Innerbetrieblich erzeugte Futtermittel für SchweineTilalla tuotetut sianrehut
Mischer, die Futtermittel mit hohem Proteingehalt verwendenRahtisekoittajat, jotka käsittelevät rehua, jonka proteiinipitoisuus on suuri
Zugekaufte Futtermittel für Geflügel und sonstige KleintiereOstetut siipikarjan ja muiden pieneläinten rehut
Beprobung loser Futtermittel in großen geschlossenen Containern8.5 Näytteenotto suurissa suljetuissa säiliöissä olevasta irtorehusta

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Futtermittelzusatzstoffe gemäß Anhang VI.“liitteen VI luettelossa mainitut rehun lisäaineet.”
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen UrsprungsEläinperäiset rehuaineet
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse tierischen Ursprungs:Eläinperäiset rehuaineet:
mg Wirkstoff/kg Alleinfuttermittelmg tehoainetta/kg täysrehua
Mischfuttermittel für Pelztiereturkiseläinten rehuseokset
Produkt der Futtermittelindustrietehdasvalmisteiset rehut
Ergänzungsfuttermittel für Heimtierelemmikkieläinten täydennysrehut
Futtermittel, die direkt gemahlen werden können3.1.1 Sellaisenaan jauhettavat rehut
Futtermittel, die nach Trocknung gemahlen werden können3.1.2 Kuivauksen jälkeen jauhettavat rehut
Futtermittel-Zusatzstoffe der Funktionsgruppe der Bindemittel und Trennmittel,Sidonta-aineiden ja paakkuuntumisenestoaineiden funktionaaliseen ryhmään kuuluvat rehun lisäaineet
Aufzucht- und Mastkälber: 2 × 1010 KBE/kg Alleinfuttermittelkasvatus- ja lihavasikat 2 × 1010 PMY/kg täysrehua
Empfohlene Dosis je kg Alleinfuttermittel:Suositeltava annostus / kg täysrehua:
Mischfuttermittel für Heimtiere und Fischelemmikkieläinten ja kalojen rehuseokset
Herstellung von Futtermitteln für NutztiereKotieläinten rehujen valmistus
Nahrungs- und Futtermittel, Getränke und TabakElintarvikkeet, juomat ja tupakkatuotteet