"Freizone" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Freizonevapaa-alue

Beispieltexte mit "Freizone"

industrielle Freizoneteollinen vapaa-alue
Unionswaren in einer FreizoneVapaa-alueilla olevat unionitavarat
Nicht-Unionswaren in einer FreizoneVapaa-alueilla olevat muut kuin unionitavarat
Verbringen von Waren aus einer FreizoneTavaroiden siirtäminen pois vapaa-alueelta
Gebäude und Tätigkeiten in einer FreizoneRakennukset ja toiminta vapaa-alueilla
Unionswaren, die in eine Freizone verbracht werden,unionitavarat, jotka tuodaan vapaa-alueelle;
in eine Freizone oder ein Freilager verbracht werden.siirtää vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.
Waren, die in einer Freizone zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen wurden.tavarat, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen vapaa-alueella.
Waren, die in einer Freizone umgeladen oder direkt aus einer Freizone wiederausgeführt werden,tavaroihin, jotka lastataan uudelleen vapaa-alueella tai jälleenviedään sieltä suoraan;
wenn sie in ein Nichterhebungsverfahren überführt oder in eine Freizone oder ein Freilager verbracht werden.tavarat asetetaan suspensiomenettelyyn tai vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.
Unionswaren können in eine Freizone verbracht, dort gelagert, befördert, verwendet, verarbeitet und verbraucht werden.Unionitavaroita voidaan tuoda ja varastoida vapaa-alueelle ja niitä voidaan siirtää, käyttää, jalostaa tai kuluttaa kyseisellä alueella.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Freizonen sind einzuzäunen.Vapaa-alueet on aidattava.
In diesen Fällen gelten die Waren als nicht in das Freizonenverfahren übergeführt.Tällöin tavaroiden ei katsota olevan vapaa-aluemenettelyssä.
Fortsetzung der Angleichung auf den Gebieten Freizonen, Durchfuhr, Zollplafonds und Allgemeines Präferenzsystem.Sen on pyrittävä yhdenmukaistamaan vapaa-alueita, passitusta, maksuja, tariffikattoja ja yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP) koskevat menettelyt ja käytännöt.
die Verwendung von Ersatzwaren im Rahmen eines Zolllagers, einer Freizone, einer Endverwendung und einer Veredelung,vastaavien tavaroiden käyttö tullivarastointi-, vapaa-alue- ja jalostusmenettelyssä sekä tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä;
Personen, Waren und Beförderungsmittel können beim Eingang oder Ausgang aus den Freizonen Zollkontrollen unterworfen werden.Tulliviranomaiset voivat tarkastaa vapaa-alueelle saapuvia tai sieltä poistuvia henkilöitä, tavaroita ja kuljetusvälineitä.
wenn sie sich in einem Zollverfahren befinden, das durch ihre Überführung in das Freizonenverfahren beendet oder erledigt wird,kun ne on asetettu tullimenettelyyn, joka päättyy tai päätetään, kun ne asetetaan vapaa-aluemenettelyyn;
Anschrift (und Zulassungsnummer soweit bekannt) des Lagerhauses in einer Freizone, des Freilagers, Zolllagers oder Schiffsausrüsters sollte eingefügt werden.Mukaan luettuna vapaa-alueella sijaitsevan varaston, vapaavaraston, tullivaraston tai laivakauppiaan osoite (ja hyväksyntänumero, jos se on tiedossa).