"Erzeugerpreis" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Erzeugerpreistuottajahinta

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Optimierung der Produktionskosten und Stabilisierung der Erzeugerpreise.optimoida tuotantokustannuksia ja vakauttaa tuottajahintoja.
Dadurch könnte die normale Entwicklung der Erzeugerpreise im Wirtschaftsjahr 2004/05 beeinträchtigt werden.Tämä tilanne voi vaikeuttaa tuottajahintojen normaalia kehitystä markkinointivuonna 2004/2005.
Optimierung der Produktionskosten und Investitionserträge als Reaktion auf Umwelt- und Tierschutznormen und Stabilisierung der Erzeugerpreise;optimoida tuotantokustannuksia ja investointien kannattavuutta ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyviin vaatimuksiin vastaamiseksi ja vakauttaa tuottajahintoja;