"Entscheidungsbefugnis" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Entscheidungsbefugnispäätösvalta

Beispieltexte mit "Entscheidungsbefugnis"

In bestimmten Fragen kann das Präsidium seine Entscheidungsbefugnis der Budgetgruppe übertragen.Työvaliokunta voi tietyissä kysymyksissä siirtää päätäntävaltansa budjettiryhmälle.
Das GPMB hat keine Entscheidungsbefugnis und kein Mandat zur Vertretung der Kommission oder der Mitgliedstaaten.Hallintoneuvostolla ei ole päätöksentekovaltaa eikä valtuuksia edustaa komissiota tai jäsenvaltioita.