"Energieerzeugung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Energieerzeugungenergiantuotanto

Beispieltexte mit "Energieerzeugung"

Energieerzeugung aus Biomassebiomassaan perustuva energiatuotanto
Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffenfossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiatuotanto
Brennstoffen für die Energieerzeugung.polttoaineiden toimittamiseksi energiantuotantoa varten.
Lokale Industrie einschließlich EnergieerzeugungPaikallinen teollisuus sähköntuotanto mukaan luettuna
Zwecks Energieerzeugung betriebener Bergbauenergiatuotantoon liittyvä kaivannaistoiminta
Zusätzliche Kapazität der Energieerzeugung aus erneuerbaren QuellenUusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys
Welche traditionelle Energiequellen werden zur Energieerzeugung eingesetzt?Mitä perinteisiä energialähteitä energiantuotannossa käytetään?
alle in Anhang XXII genannten Erzeugnisse und ihre Derivate, die zur Energieerzeugung bestimmt sind,“.kaikki ne liitteessä XXII mainitut tuotteet sekä niistä jalostamalla johdetut tuotteet, joita käytetään energian tuottamiseksi,”
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (einschließlich zwecks Energieerzeugung betriebener Bergbau)Kaivostoiminta ja louhinta (myös energiatuotantoon liittyvä kaivostoiminta)
Pilotprojekt — Verfügbarkeit, Nutzung und Nachhaltigkeit von Wasser zur Energieerzeugung aus nuklearen und fossilen QuellenPilottihanke – Veden saatavuus ja käyttö ja sen käytön kestävyys ydinenergian ja fossiilisen energian tuotannossa

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Energieerzeugungsanlage, die elektrische Energie sowohl aus einer erneuerbaren Energie als auch aus einem fossilen Brennstoff erzeugtVoimalaitos, joka tuottaa sähköä sekä uusiutuvasta energianlähteestä että fossiilisesta polttoaineesta.
Emissionen aus der klassischen Energieerzeugung, ktPerinteisen energiantuotannon hiilidioksidipäästöt, kt
Verteilnetz, das thermische Energie von der Energieerzeugungsanlage zum Endverbraucher überträgtVerkko, jossa kuljetetaan/jaetaan lämpöenergiaa energian tuotantoyksiköstä loppukäyttöön.
Hauptverwendung als Brennstoff oder andere Mittel der Energieerzeugung, mit Ausnahme PCB-haltiger Abfälle.Pääasiallinen käyttö polttoaineena tai muuna energiantuotannon välineenä, poislukien PCB:tä sisältävä jäte.
Propeller, Leistungsübertragungssysteme, Energieerzeugungssysteme und Geräuschminderungssysteme wie folgt:Seuraavat potkurit, tehonsiirtojärjestelmät, tehontuottojärjestelmät tai melunvaimennusjärjestelmät:
Erreichung niedriger CO2-Emissionen bei Energieerzeugungsanlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werdenAlhaisten hiilipäästöjen saavuttaminen fossiilista polttoainetta käyttävässä energiantuotannossa.
mit fossilem Brennstoff befeuerte Energieerzeugungsanlagen mit betriebsbereiter CO2-Abscheidung und -speicherung (CCS)Fossiilista polttoainetta käyttävät voimalaitokset, joissa hiilidioksidi otetaan talteen ja varastoidaan (CCS)
Wasserschraubenpropeller, Energieerzeugungssysteme oder -übertragungssysteme, konstruiert für den Einsatz auf Schiffen, wie folgt:Seuraavat aluksissa käytettävät potkurit, tehojärjestelmät tai tehonsiirtojärjestelmät: