"Elektronik" auf Finnisch


ElektronikElektroniikka
Elektronikelektroniikka


Beispieltexte mit "Elektronik"

Die Messgenauigkeit der Sonde mit eingebauter Elektronik muss liegen zwischen:Anturin ja siihen kiinteästi liittyvien elektronisten laitteiden tarkkuuden on oltava seuraavissa rajoissa:
Chemische Elemente und chemische Verbindungen, zur Verwendung in der Elektronik dotiertKemialliset alkuaineet levyinä ja yhdisteet, joihin on lisätty epäpuhtausatomeja (doped) elektroniikassa käyttöä varten
Der Monitor enthält keinen Videotuner oder sonstige Elektronik für die Verarbeitung von Fernsehsignalen.Monitorissa ei ole videoviritintä eikä muuta elektroniikkaa televisiosignaalien käsittelemiseen.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Elektronikausrüstungelektroniikkalaitteet
Mikroelektronikmikroelektroniikka
Elektronikschrottelektroninen jäte
Elektronikkühlflüssigkeiten auf Fluor-Kohlenstoff-Basis mit allen folgenden Eigenschaften:Elektroniikan fluori-hiili-jäähdytysnesteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
Mikro- und Nanoelektronik und Photonik:Mikro- ja nanoelektroniikka ja fotoniikka:
Sie enthalten außerdem die Ansteuerelektronik.Niissä on myös ohjauselektroniikkaa.
Übersetzungsbüro mit ISO-9001 Zertifizierung · Seit 2003

Beirat für die Nanoelektronik-Initiative (ENIAC)ENIAC-yhteisyritys (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)
Geräte der Unterhaltungselektronik und PhotovoltaikmoduleKuluttajaelektroniikka ja aurinkosähköpaneelit
Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-AltgeräteDirektiivi 2002/96/EY sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
Rektor der Staatlichen Hochschule für Informatik und Radioelektronik Minsk.Minskin valtiollisen informatiikka- ja radioelektroniikka-korkeakoulun rehtori.
Schlüsseltechnologien für die Mikro- und Nanoelektronik und Photonik, einschließlich Quantentechnologien.mikro- ja nanoelektroniikkaan ja fotoniikkaan liittyvät keskeiset mahdollistavat teknologiat, kvanttiteknologia mukaan luettuna.