"Edelmetall" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Edelmetalljalometalli

Beispieltexte mit "Edelmetall"

mit Edelmetall oder einer Edelmetallverbindung als aktiver Substanzjoissa aktiivisena aineosana on jalometalli tai jalometalliyhdisteet
Ein Edelmetallindex wird wie ein eigenständiges Edelmetall behandelt;Jalometalli-indeksi on katsottava erilliseksi jalometalliksi;
Armbanduhren, Taschenuhren mit Gehäuse aus Edelmetall oder EdelmetallplattierungenRannekellot ja taskukellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia
Armbanduhren, Taschen- und ähnliche Uhren, mit Gehäuse aus Edelmetall oder Edelmetallplattierungen, auch mit StoppeinrichtungRannekellot ja taskukellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla päällystettyä metallia

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Edelmetalle (außer Gold)Jalometallit (paitsi kulta)
EDELMETALLE UND EDELMETALLPLATTIERUNGENJALOMETALLIT JA JALOMETALLILLA PLETEROIDUT METALLIT
Edelmetallkontrakte (außer Goldkontrakte)Muita jalometalleja kuin kultaa koskevat sopimukset
Warenkontrakte (außer Edelmetallkontrakte)Muita hyödykkeitä kuin jalometalleja koskevat sopimukset
Edelmetallerze und ihre KonzentrateJalometallimalmit ja -rikasteet
Edelmetallart und -verhältnis (± 15 %)jalometallityyppi ja -suhde (±15 prosenttia)
Edelmetallgehalt (identisch oder größer)jalometallimäärä (sama tai suurempi)
Edelmetalllegierungen sind wie folgt einzureihen:Jalometalliseokset luokitellaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:
Edelmetalle in kolloidem Zustand; anorganische oder organische Verbindungen der Edelmetalle, auch chemisch nicht einheitlich; EdelmetallamalgameKolloidiset jalometallit; jalometallien epäorgaaniset tai orgaaniset yhdisteet, myös kemiallisesti määrittelemättömät; jalometallien amalgaamat
Gesamtbeschichtung mit Edelmetall: …Jalometallien kokonaissisältö: …
Gold, Edelmetalle und Diamanten gemäß Artikel 11aLuettelo 11 a artiklassa tarkoitetuista kullasta, jalometalleista ja timanteista
Andere Waren (außer Edelmetalle und Elektroenergie)Muut hyödykkeet (paitsi jalometallit ja sähkövoima)
Als „Edelmetalle“ gelten Silber, Gold und Platin.Ilmaisulla ”jalometalli” tarkoitetaan hopeaa, kultaa ja platinaa.
Gehäuse aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungenkuoret jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia
Andere Waren aus Edelmetallen oder EdelmetallplattierungenMuut tavarat jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia
aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiertjalometallia, myös jalometallilla pleteroituna tai muulla tavalla pinnoitettuna