"Defizit" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Defizitvajaus

Beispieltexte mit "Defizit"

Defizit (–) bzw. Überschuss (+)Alijäämä (–) tai ylijäämä (+)
Defizit aus früheren GeschäftsjahrenEdellisten tilikausien alijäämä
Aus dem vorhergehenden Haushaltsjahr übertragenes DefizitEdeltävältä varainhoitovuodelta siirretty alijäämä
Das gesamtstaatliche Defizit 2014 darf 4 % des BIP nicht übersteigen.julkisen talouden alijäämä ei saa vuonna 2014 olla suurempi kuin 4 prosenttia suhteessa BKT:hen.
Das konsolidierte Defizit des Sektors wurde seit 2010 erheblich gesenkt.Alan sulautettu alijäämä on pienentynyt merkittävästi vuodesta 2010 lähtien.
Nach Prüfung der Gesamtlage ist festzustellen, dass in Ungarn ein übermäßiges Defizit besteht.Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Unkarilla on liiallinen alijäämä.
Nach Prüfung der Gesamtlage ist festzustellen, dass in Kroatien ein übermäßiges Defizit besteht.Kokonaistilanteen arviointi osoittaa, että Kroatiassa on liiallinen alijäämä.
Nach Prüfung der Gesamtlage ist festzustellen, dass in Griechenland ein übermäßiges Defizit besteht.Kokonaisarvion perusteella todetaan, että Kreikassa on liiallinen alijäämä.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Haushaltsdefizittalousarvion alijäämä
Demokratiedefizitdemokratiavaje
zum Bestehen eines übermäßigen Defizits in Griechenlandliiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa
über das Bestehen eines übermäßigen Defizits in Kroatienliiallisen alijäämän olemassaolosta Kroatiassa
Ein positives Vorzeichen bedeutet defizitsenkende Maßnahmen.Plusmerkki tarkoittaa alijäämää supistavia toimenpiteitä.
Sowohl profitable als auch defizitäre Strecken wurden gestrichen.Poistettuihin reitteihin sisältyy sekä voitollisia että tappiollisia reittejä.
In Riga bestehen ein Arbeitskräftemangel und Qualifikationsdefizite.Riiassa on kuitenkin pulaa etenkin ammattitaitoisesta työvoimasta.
Finanzierungsüberschuss (+)/-defizit (–) nach Teilsektor (% des BIP)Nettoluotonanto (+) /nettoluotonotto (–) alasektoreittain (% suhteessa BKT:hen)
Eine besondere Herausforderung für Lettland besteht darin, Qualifikationsdefizite und Fehlqualifizierungen zu überwinden.Taitovajeista ja taitojen kysynnän ja tarjonnan epäsuhdasta selviytyminen on Latvialle haastava tehtävä.