"Datenübertragung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Datenübertragungdatasiirto

Beispieltexte mit "Datenübertragung"

Kosten der Kommunikation und Datenübertragung.viestinnän ja tiedonsiirron hinta.
Kosten der sicheren Kommunikation und Datenübertragung.viestinnän ja tiedonsiirron turvallisuuden hinta.
elektronische Aufzeichnungs- und Meldegeräte zur Datenübertragung vom Schiff aus,sähköiset tietojen tallennus- ja välityslaitteet, joiden avulla tiedot voidaan välittää alukselta;
Das Kabel ermöglicht die Datenübertragung zwischen unterschiedlichen Arten von Geräten.Kaapelin avulla on mahdollista siirtää dataa erityyppisten laitteiden välillä.
Die technischen Spezifikationen für die Datenübertragung an die betreffende NZB müssen beachtet werden.tiedonantajien on noudatettava teknisiä erittelyjä, jotka koskevat tietojen toimittamista asianomaiselle kansalliselle keskuspankille.
Dieser Parameter beschreibt die Mindestanforderungen an die Datenübertragung zwischen Fahrzeug und Strecke.Tässä perusparametrissa selostetaan vaadittavat vähimmäisominaisuudet tiedon siirtämiseen vaunun ja maan välillä.
Geräte zum Schutz der Datenverarbeitung, Datensicherungsgeräte und Geräte zur Sicherung der Datenübertragung und Zeichengabe, die Verschlüsselungsverfahren verwenden,Tietojenkäsittelyn turvavälineet, tietoturvalaitteet sekä lähetyksen ja viestitysyhteyksien turvavarustus, jotka on varustettu salausmenetelmällä;

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Datenübertragungskabel mit einer Übertragungsrate von 600 Mbits oder mehr, mitDatasiirtokaapeli, jonka tiedonsiirtokapasiteetti on vähintään 600 Mbit/s ja jolla on seuraavat ominaisuudet:
Sie decken auch die Ausgaben bezüglich der Datenübertragungsnetze.Sillä katetaan myös menot, jotka liittyvät tiedonsiirtoverkkoihin.
soweit im Hinblick auf die Architektur des Systems möglich, Aussendung von Datenübertragungen des Luftfahrzeugs,ilma-aluksen lähetyksiin perustuva valvonta, jos se on järjestelmäarkkitehtuurin perusteella käytännössä mahdollista;