"Darlehen" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Darlehenlaina

Beispieltexte mit "Darlehen"

Darlehen zu SonderbedingungenEtuuskohtelun mukaiset lainat
Arten von DarlehenLainatyypit
Darlehen der […] Bank[…]-pankin myöntämä laina
Darlehen vom 6. Juli 2007 (Maßnahme 16)Heinäkuun 6 päivänä 2007 myönnetty laina (toimenpide 16)
Darlehen vom 12. Januar 2006 (Maßnahme 14)Tammikuun 12 päivänä 2006 myönnetty laina (toimenpide 14)
Darlehen dürfen nicht gegen Einlagen aufgerechnet werden.lainoja ei saa nettouttaa talletuksilla.
Darlehen der Provinz Troms und der nachfolgende Erlass dieses Darlehens undTromsin läänin myöntämä laina ja sen anteeksiantaminen
Darlehen der Provinz Troms an das NAC und anschließender Erlass dieses DarlehensTromsin läänin NAC:lle myöntämä laina ja sen anteeksiantaminen
Titel 8: Anleihen und DarlehenOsasto 8: Lainat
Gleiches gilt für die auf Fremdwährung lautenden Darlehen.Sama koskee ulkomaanvaluutan määräisiä lainoja.
Darlehen.instrumenttien tai etuoikeudeltaan huonompien lainojen sopimuksenmukaisesta maturiteetista jäljellä olevien kalenteripäivien lukumäärä.
Darlehen.Komissio pyysi myös tilastotietoja kyseiselle tuotannonalalle myönnetyistä lainoista.
Beteiligungskapital, Darlehen und Garantien;oman pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin ja laina- sekä takuuvälineisiin;
die für indirekte Darlehen geltenden Bestimmungen,epäsuoriin lainoihin sovellettavat määräykset,
Die Sicherheiten für das Darlehen der IDA umfassen:ARP:n myöntämän lainan vakuudet muodostuvat seuraavista:
Ein Darlehen wird zurückgezahlt, Aktienkapital hingegen nicht.Lainahan maksetaan takaisin, mutta osakepääomaa ei.
Unterstützung durch Finanzinstrumente: Darlehen oder GleichwertigesRahoitusvälineistä osoitettava tuki: laina tai vastaava
Sonstige Passiva – andere Passiva als Darlehen und VerbindlichkeitenMuut vastattavaa-erät – muut vastattavaa-erät kuin lainat tai velat.
Im Falle zinsgünstiger Darlehen geben Sie den Mindestzinssatz an: …Matalakorkoisten lainojen vähimmäiskorkotaso: …

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Industriedarlehenteollisuusluotto
Gemeinschaftsdarlehenyhteisön antolaina
EIB-DarlehenEIP:n laina
EGKS-DarlehenEHTY:n laina
Euratom-DarlehenEuratomin laina
Bürgschaftsfazilität für StudiendarlehenOpintolainojen takausjärjestelmä
Schutzmaßnahmen für DarlehensnehmerLainanottajan turva
Darlehensbetrag als Prozentsatz der beihilfefähigen Investitionskosten.Lainan määrä prosentteina tai osuutena tukikelpoisesta investoinnista.
Eine weitere Kapitalerhöhung und ein weiteres Gesellschafterdarlehenuusi pääoman korotus ja osakaslaina
Im Falle eines staatlichen Darlehens:Jos kyseessä on valtion laina:
Die Liste beinhaltet Hypothekendarlehen.Luetteloon sisältyvät asuntoihin kohdistuvat kiinnitykset.
Privates Bankdarlehen von Komerční bankaKomerční bankan myöntämä yksityinen luotto
durchschnittliche Ausfallquote der Darlehen;lainoja koskevien maksulaiminlyöntien keskimääräinen aste;
hinsichtlich der Anleihe- und Darlehenstransaktionenlainanotto- ja lainanantotoimenpiteiden osalta:
bei Überbrückungsdarlehen die vorliegende Richtlinie;tätä direktiiviä tilapäisluottoihin;
Gewährung von Gesellschafterdarlehen und Kapitalumwandlungosakaslainat ja niiden muuntaminen pääomaksi