"Butan" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Butanbutaani

Beispieltexte mit "Butan"

Butan (CAS-Nr. 106-97-8), falls der Butadiengehalt ≥ 0,1 Gew.-% beträgtButaani (CAS-numero: 106-97-8), joka sisältää ≥ 0,1 painoprosenttia butadieenia
Destillate (Erdöl), leicht, thermisch gekrackt, Butan abgetrennt, aromatischTisleet (maaöljy), kevyet lämpökrakatut, butaani poistettu, aromaattiset;

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Rückstandsöle (Erdöl), IsobutanabtrennungskolonneJäännösöljyt (maaöljy), isobutaaninpoistotorni;
Butanbeladung bis zum DurchbruchAktiivihiilisäiliöiden täyttö ylivuotopisteeseen butaania käyttäen
Butanol oder andere Alkohole, erzeugt durch die Umwandlung organischer Stoffe aus erneuerbarer Biomasse undbutanoli tai muut alkoholit, joita valmistetaan muuntamalla uusiutuvasta biomassasta peräisin olevaa orgaanista ainesta, sekä
Naphtha (Erdöl), gesamtes Alkylatbenzin, butanhaltigTeollisuusbensiini (maaöljy), laajan tislausalueen alkylaatti, butaania sisältävä;
Rückstände (Erdöl), Sumpfprodukte, Butan, SplitterJäännökset (maaöljy), butaanin jakotislauskolonnin pohjat;
Kalium-tert-butanolat (CAS RN 865-47-4) in Tetrahydrofuran gelöstKalium-tert-butanolaatti (CAS RN 865-47-4) tetrahydrofuraaniliuoksena
Isobutan (CAS-Nr. 75-28-5), falls der Butadiengehalt ≥ 0,1 Gew.-% beträgtIsobutaani (CAS-numero: 75-28-5), joka sisältää ≥ 0,1 painoprosenttia butadieenia
Mononatriumsalz der L-2,3-Dihydroxybutandisäure; Mononatriumsalzmonohydrat der L(+)-WeinsäureL-2,3-Dihydroksibutaanidihapon mononatriumsuola; L(+)-Viinihapon mononatriumsuolan monohydraatti
Katalysator, bestehend im Wesentlichen aus Dinonylnaphthalindisulfonsäure, in Isobutanol gelöstKatalyytti, jossa on pääasiallisesti dinonyylinaftaleenidisulfonihappoja, isobutanoliliuoksena
Acyclische Ketone ohne andere Sauerstofffunktionen (ohne Aceton, Butanon (Methylethylketon), 4-Methylpentan-2-on (Methylisobutylketon))Asykliset ketonit, jotka eivät sisällä muita happifunktioita (pois lukien asetoni, butanoni (metyylietyyliketoni), 4-metyylipentan-2-oni (metyyliisobutyyliketoni)