"Bodenverbesserung" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Bodenverbesserungmaanparannus

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Dünge- und BodenverbesserungsmittelLannoitteet ja maanparannusaineet
Laufende Unterhaltung der Wirtschaftsgebäude und BodenverbesserungenPerusparannusten ja rakennusten yleinen kunnossapito
Sämtliche zugekauften Dünge- und Bodenverbesserungsmittel (z. B. Kalk) einschließlich Kompost, Torf und Dung (außer im Betrieb erzeugter Dung).Kaikki ostetut lannoitteet ja maanparannusaineet (esim. kalkki), mukaan luettuina komposti, turve ja lanta (lukuun ottamatta tilalla tuotettua lantaa).
Vom Betriebsinhaber finanzierte Instandhaltung der Wirtschaftsgebäude und Bodenverbesserungen, einschließlich Gewächshäuser, Gartenbaukästen und Träger.Rakennusten ja perusparannusten, myös kasvihuoneiden, lavojen ja kehikoiden kunnossapito (vuokralaisen toteuttaman kaltainen).