"Bodentypen" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Bodentypenmaaperätyyppi

Beispieltexte mit "Bodentypen"

Feldversuche, zwei BodentypenKenttätutkimukset, kaksi maaperätyyppiä
Laboruntersuchungen zur Abbaugeschwindigkeit in drei weiteren BodentypenLaboratoriotutkimuksia hajoamisnopeudesta kolmessa muussa maaperätyypissä
Adsorption und Desorption in mindestens drei Bodentypen und ggf. Adsorption und Desorption von Metaboliten und AbbauproduktenAdsorptio ja desorptio vähintään kolmessa maaperätyypissä ja tarvittaessa aineenvaihduntatuotteiden ja hajoamistuotteiden adsorptio ja desorptio

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

umgepflügte Grasflächen (alle Bodentypen) werden unmittelbar nach dem Umpflügen mit einer Kultur mit hohem Stickstoffbedarf bebaut;kaikilla maannoksilla on välittömästi nurmen kyntämisen jälkeen viljeltävä runsaasti typpeä tarvitsevia kasveja;