"Bewässerung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Bewässerungkeinokastelu

Beispieltexte mit "Bewässerung"

Investitionen in BewässerungInvestoinnit kasteluun
Kosten für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz und Wasserverbrauch für alle betrieblichen Zwecke einschließlich Bewässerung.Veden jakeluverkostoon liittymisestä aiheutuvat kustannukset ja veden kulutus kaikkiin maataloustarkoituksiin, kastelu mukaan luettuna.
Apparate zur Bewässerung für die Landwirtschaft oder den GartenbauMaataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät kastelulaitteet
I. Einander folgende Nebenkulturen, Pilze, Bewässerung und Stilllegung von AckerlandI. Peräkkäinen täydentävä viljely, sienet, kastelu ja viljelykelpoisten maiden kesannointi
Landbearbeitung einschließlich landwirtschaftlicher Dienstleistungen wie Landbestellung, Säen, Bewässerung und Düngung;maahan kohdistuvat työt, mukaan lukien maatalouspalvelut, kuten maanmuokkaus, kylvö, kastelu ja lannoitus;
Getrennte Einträge sollten auch verwendet werden, wenn die gleiche Kultur sowohl mit Bewässerung als auch ohne Bewässerung vorliegt.Erilliset ilmoitukset on tehtävä myös silloin, kun samaa viljelykasvia viljellään sekä kastellulla että kastelemattomalla viljelymaalla.
welche landwirtschaftlichen Kulturpflanzenarten für eine Flächenzahlung nach Maßgabe des Ertrages bei Bewässerung in Frage kommen können;luettelo peltokasveista, joille voidaan myöntää pinta-alatukea kastelluilta aloilta saadun sadon mukaan;

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Bohrung für Bewässerungszwecke.Kaivorakennelma kastelutarkoituksiin.
Bewässerungssystem: Anzugeben ist, über welches Hauptbewässerungssystem der Betrieb verfügt:Kastelujärjestelmä: on ilmoitettava, mikä on pääasiallinen tilalla sovellettu kastelujärjestelmä:
Entfällt (Betrieb verfügt über kein Bewässerungssystem)ei sovelleta (jos tilalla ei käytetä keinokastelua)
Falls die Rebflächen bewässert sind, Datum der letzten Bewässerung:Mikäli viljelmiä kastellaan, viimeisin kastelupäivä:
Gelände, das mechanisch geebnet oder geglättet wurde, um Bewirtschaftungspraktiken wie Rieselbewässerung zu erleichtern.Maa-alue, yleensä pelto, jota on mekaanisesti tasoitettu tai pehmennetty hoitokäytäntöjen, kuten tulvakastelun, helpottamiseksi.
die Art der Bewässerung, die durch Gräben und Schöpfwerke erfolgte, mit denen hochwertiges Wasser aus Brunnen geschöpft wurde.Kastelu hoidetaan laitteilla, joilla kaivoista johdetaan erittäin hyvälaatuista vettä vakoja pitkin.
Einhaltung der Genehmigungsverfahren für die Verwendung von Wasser zur Bewässerung, falls entsprechende Verfahren vorgesehen sindKasteluveden käyttöä koskevien lupamenettelyjen noudattaminen, jos lupa edellytetään
Die freiwillige Flächenstilllegung ist den anderen Flächen als den Bewässerungs-, den Maisanbau- und/oder den Grassilageflächen zuzurechnen.Vapaaehtoista kesannointia sovelletaan muuhun kuin kasteltuun alaan, muuhun kuin maissin alaan ja/tai muuhun kuin nurmisäiliörehun alaan.